Oriel yr Anfarwolion: Gary Lloyd

oriel-gary-lloyd
Sgorio

Sgorio

Dydd Sadwrn, 27 Hyd 2012, 16:05

Y chwaraewr mwyaf medalog yn hanes Uwch Gynghrair Cymru yw’r nesaf i gael ei dderbyn i Oriel yr Anfarwolion.

Enillodd Gary Lloyd ddeunaw o dlysau tra’n chwarae’n y gynghrair rhwng 1992 a 2009.

Ar ôl dechrau ei yrfa’n chwarae i’w glwb lleol, Llanelli, gyda’i glwb nesaf, y Barri, y profodd Lloyd ei lwyddiannau mwyaf.

Enillodd y Bencampwriaeth saith o weithiau mewn wyth tymor euraidd gyda’r clwb, gan gipio Cwpan Cymru bedair gwaith a Chwpan y Gynghrair bedair gwaith hefyd.

Chwaraeodd 282 o gemau i’r Barri rhwng 1994 a 2003, sef record ymddangosiadau’r clwb yn yr Uwch Gynghrair.

Yn dilyn problemau ariannol y clwb, ymunodd â Chasnewydd yn 2003 gan dreulio tymor yno – yr unig dymor ers sefydlu’r Uwch gynghrair yn 1992 pan nad yw Lloyd wedi chwarae na hyfforddi’n y gynghrair.

Dychwelodd i’r gynghrair yn 2004 i chwarae i Gaerfyrddin a cafodd gyfnod llwyddiannus arall, gan ennill Cwpan y Gynghrair am y pumed tro a chyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru yn 2005.

Daeth awr fwyaf Lloyd i Gaerfyrddin yng Nghwpan UEFA, pan sgoriodd ddwywaith wrth guro Longford Town 5-1 ym muddugoliaeth gynta’r clwb yn Ewrop, gêm sy’n dal i fod yn un o’r buddugoliaethau mwyaf gan dîm o’r Uwch Gynghrair yn Ewrop.

Yn 2006, dychwelodd i’w glwb cyntaf, Llanelli, lle roedd ei Dad hefyd yn arwr yn 70au. Enillodd y Bencampwriaeth am yr wythfed tro a Chwpan y Gynghrair am y chweched tro yn ei yrfa gyda’r clwb.

Gwnaeth 29 o ymddangosiadau llawn mewn gemau Ewropeaidd i’r Barri, Caerfyrddin a Llanelli, sy’n record arall i dimau’r gynghrair. Chwaraeodd mewn sawl gêm gofiadwy ar y llwyfan cyfandirol, i’r Barri’n yn erbyn Aberdeen, Dinamo Kiev a Porto, gan chwarae hefyd mewn pedair buddugoliaeth i dimau Cymru, yn erbyn timau o Latfia, Hwngari, Iwerddon a Sweden.

Lloyd hefyd yw’r unig chwaraewr i gael ei alw i garfan ryngwladol Cymru tra’n dal i chwarae’n y gynghrair genedlaethol, a hynny i wynebu Gwlad Belg yn 1997.

Er na enillodd gap llawn, cynrychioliodd ei wlad yn y tîm ‘B’ a bu’n gapten ar y tîm lled-broffesiynol.

Sgoriodd 90 o goliau’n y gynghrair, gan amlaf yn giciau rhydd rhyfeddol gyda’i droed chwith ac erbyn gorffen ei yrfa fel chwaraewr yn 2009, roedd Lloyd wedi chwarae dros 500 o gemau yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dim ond dau chwaraewr sydd wedi chwarae mwy o gemau’n y gynghrair, sef Colin Reynolds ac Andrew Thomas, dau arall sydd wedi eu derbyn i’r Oriel.

Mae cysylltiad Lloyd gyda’r gynghrair yn parhau, fel rhan o dîm hyfforddi Andy Legg yn Llanelli ac yn 2011, Lloyd oedd enillydd cyntaf gwobr Chwaraewr Clwb Uwch Gynghrair Cymru yn noson wobrwyo’r Gymdeithas Bêl-droed, am ei wasanaeth yn y gymuned yn Llanelli fel hyfforddwr.

Heb os, un o’r chwaraewyr gorau yn hanes y gynghrair ac yn sicr y chwaraewr mwyaf medalog.