Oriel yr Anfarwolion: Tomi Morgan

oriel-tomi-morgan
Sgorio

Sgorio

Dydd Sadwrn, 24 Tach 2012, 14:45

Tomi Morgan, un o gymeriadau amlycaf Uwch Gynghrair Cymru, yw’r nesaf i gael ei dderbyn i Oriel yr Anfarwolion.

Mae Tomi wedi bod yn gysylltiedig â’r gynghrair ers y tymor cyntaf un pan yn ymosodwr toreithiog gydag Aberystwyth cyn symud ymlaen i Lansantffraid lle roedd yn rhan o’r tîm gododd Cwpan Cymru wrth drechu’r Barri ym 1996.

Sgoriodd 72 o goliau mewn 135 o gemau ond ar ôl cadw’r esgidiau sgorio o’r neilltu, dechreuodd Tomi ar yrfa rheoli sydd wedi mynd ag e ar bererindod o gwmpas Cymru.

Mae Caerfyrddin, Rhaeadr, Y Trallwng a Phorthmadog wedi cael y fraint o glywed tactegau Tomi. Roedd yr ysfa i chwarae’n ormod iddo pan yn reolwr ar Y Traeth daeth i’r maes fel eilydd ac yntau’n 53 mlwydd oed – y chwaraewr hynnaf yn hanes y gynghrair!

Ar ôl gadael Porthmadog, dychwelodd i Barc Waun Dew ond ers fis Mawrth, mae’r rhod yn gyflawn gan i Tomi ddychwelyd i Goedlan y Parc ac Aberystwyth, lle dechreuodd ei yrfa Gymreig yn ôl ym 1992.