Pethau’n poethi tua’r brig

Andy Preece

Mae pethau’n poethi tua’r brig yn Uwch Gynghrair Cymru gyda thri tîm gwahanol wedi cael cyfle i fod ar ben y domen o fewn 48 awr dros y Sul!

Ar ddechrau’r tymor roedd y gwybodusion i gyd wedi darogan y byddai’r Seintiau Newydd, yn ei chael yn gymharol hawdd wrth amddiffyn eu coron tymor yma.

Gyda diflaniad Castell Nedd a phroblemau Llanelli’n cynyddu, roedd nifer yn credu mai Bangor fyddai’r unig dîm fyddai’n gallu herio’r pencampwyr, ond mae hi’n argoeli i fod yn un o’r tymhorau mwyaf cyffrous ers sawl blwyddyn.

Ar ôl colli yn annisgwyl yn erbyn Y Drenewydd yn Neuadd y Parc pythefnos yn ôl, roedd ’na sioc arall yn disgwyl Y Seintiau a’u rheolwr, Craig Harrison, wrth iddo ymweld â’i gyn glwb, Airbus, nos Wener.

Chris Budrys rwydodd y goliau sicrhaodd fuddugoliaeth haeddianol i fois y Maes Awyr a’r triphwynt oedd ei angen er mwyn camu uwchben Y Seintiau ac i frig Uwch gynghrair Cymru.

Ond er y gorfoledd ar y chwiban olaf, cyfaddefodd Budrys nad oedd y clwb yn mynd dros ben llestri: “Y chwech uchaf ydi’r nôd o hyd,” meddai wrth Sgorio wedi’r gêm.

“Ydi mae’n wych bod ar y brig, ond ’da ni ddim am gynhyrfu’n ormodol. Y Chwech uchaf ydi’r flaenoriaeth.”

I lawr y ffordd yng Nghei Connah, fe fyddai Bangor wedi gallu esgyn i’r brig pe byddai’r Dinasyddion wedi gallu ychwanegu naw gôl i’w gwahaniaeth goliau … fel ac yr oedd, ’dim ond’ (!) chwe gôl rwydodd tîm Neville Powell a bu rhaid iddyn nhw fodloni ar fod yn lenwad ym mechdan Airbus a’r Seintiau gan orffen nos Wener yn yr ail safle.

Ond roedd Powell hefyd yn credu bod y frwydr tua’r brig yn adlewyrchu’n dda ar y gynghrair.

“Mae’r gynghrair yn fwy cystadleuol nag mae hi wedi bod ers tua pum chwe mlynedd ac mae’n hynny’n dangos wrth i bawb guro eu gilydd.

“Mae’n dda i bêl-droed Cymreig ac mae’n newyddion da iawn i’r gynghrair,” ychwanegodd.

Ar ôl gwylio’r holl gyffro nos Wener, teithiodd Prestatyn i’r de fore Sadwrn gan wybod byddai buddugoliaeth yn erbyn Lido Afan, sy’n eistedd ar waelod y gynghrair, yn eu gweld yn disodli Airbus ar ôl dim ond 19 awr ar y brig.

Er i Brestatyn fynd 3-0 ar y blaen lawr ar y Lido fe frwydrodd y tîm cartref yn ôl i’w gwneud hi’n 2-3 ac achosi cyn bryder i dîm Neil Gibson, ond i fawr foddhâd bois Gerddi Bastion afe rwydodd David Hayes gôl i setlo’r nerfau a sicrhau fod y daith i fyny’r A470 yn un pleserus iawn.

“Roedd hi’n bwysig ennill heddiw,” meddai Gibson wrth Sgorio. “Yn enwedig ar ôl colli mor drwm (yn erbyn Airbus) wythnos diwethaf.

“Gorffen yn y chwech uchaf yw’r peth pwysig i ni eto’r tymor ymas, ac yna adeiladu ar hynny ar ôl y torriad.”