Sgorio’n Proffwydo’r Tymor: 2012/13

ysn-dathlu

Mae’r Gemau Olympaidd ar ben ond peidiwch â phoeni – mae’r tymor pêl-droed yn ôl i lewni bwlch y chwaraeon yn eich bywyd.

Ac mae tymor newydd yn golygu hen her i dîm Sgorio, i broffwydo’r hyn fydd yn digwydd o nawr tan ddiwedd y tymor.

Mae cymaint o gwestiynau i’w hateb, ar ôl haf prysur o gyfnewid chwaraewyr yn Uwch Gynghrair Cymru, heb anghofio’r newid rheolwr yn Abertawe a newid lliw’r crysau yng Nghaerdydd.

Yn ôl arbenigwyr Sgorio, mae hi’n ras am yr ail safle yn Uwch Gynghrair Cymru, gyda John Hartson, Malcolm Allen, Dai Davies a Dylan Ebenezer ill pedwar yn darogan mai’r Seintiau Newydd fydd y Pencampwyr yng Nghymru.

Mae’r gwybodusion bron mor gytun am ba dîm fydd yn gorffen ar frig y domen yn Lloegr wrth i Malcolm, John a Dai broffwydo bydd Manchester City yn amddiffyn y Bencampwriaeth.

Daw dewis Dylan o’r galon – Arsenal, yr un fath â’r tymor diwethaf (a phob tymor cyn hynny hefyd!).

Mae Sgorio’n dathlu dangos uchafbwyntiau o Sbaen am y pumed tymor ar hugain yn olynol eleni ac mae’r arbenigwyr yn gweld clybiau’r Clasico’n ymrafael am dlws La Liga unwaith eto.

Bydd Real Madrid yn ennill am yr eildro’n olynol yn ôl Malcolm a Dai, tra bo John a Dylan yn gweld llwyddiant i Barcelona dan eu rheolwr newydd, Tito Vilanova.

O ran clybiau alltud Cymru, mae’r tîm yn rhyfeddol gytun ar ffawd sawl tîm, yn enwedig Abertawe.

Mae Malcolm, Dylan a Dai yn rhagweld bydd Abertawe’n gorffen yn 15eg yn Uwch Gynghrair Lloegr, tra bod John yn darogan bydd clwb ei ddinas enedigol yn gorffen yn 13eg yn nhymor cyntaf Michael Laudrup wrth y llyw.

Dim ond dau o’r pedwar sy’n gosod Caerdydd yn safleoedd y gemau ail gyfle – John a Dai yn proffwydo 5ed a 6ed – wrth i’r ddau arall – Malcolm a Dylan – ddarogan bydd yr Adar Gleision yn gorffen yn y deg uchaf ond yn boddi wrth y lan o ran dyrchafiad, gan orffen yn 10fed yn ôl Malcolm ac 8fed yn ôl Dylan.

Mae’r pedwar yn disgwyl i Wrecsam ailgreu camp y ddau dymor diwethaf o orffen yn y gemau ail gyfle, wrth i’r pedwar eu gosod rhwng 3ydd a 5ed yn Uwch Gynghrair Blue Square.

Ac mae’r pedwar proffwyd yn gweld tymor gwell i Gasnewydd ar y gorwel, wrth i bob un o’r arbenigwyr eu gosod rhwng 7fed a 10fed yn y gynghrair.

Bydd y proffwydo’n parhau drwy’r tymor, o wythnos i wythnos, ar ôl i Malcolm a Dylan ddod yn gyfartal yn nhabl darogan Sgorio’r tymor diwethaf!

Proffwydoliaethau Awst 2012

PencampwyrMalcolm AllenJohn HartsonDylan EbenezerDai DaviesCanlyniad
Uwch Gynghrair CymruY Seintiau NewyddY Seintiau NewyddY Seintiau NewyddY Seintiau Newydd?
Uwch Gynghrair LloegrMan CityMan CityArsenalMan City?
La LigaReal MadridBarcelonaBarcelonaReal Madrid?
Safleoedd Terfynol Clybiau CymruMalcolm AllenJohn HartsonDylan EbenezerDai DaviesCanlyniad
Abertawe15fed13eg15fed15fed?
Caerdydd10fed5ed8fed6ed?
Wrecsam5ed3ydd3ydd4ydd?
Casnewydd8fed10fed7fed10fed?