Siop Siafins

Football – Liverpool sign Luis Suarez & Andy Carroll

Does dim byd gwaeth na siopa munud olaf.

Rhuthro o gwmpas fel gwallgofddyn yn bachu unrhywbeth sydd ar ôl ar y silffoedd. Ceisio bachu bargen ond gorffen gyda rhywbeth cwbl anaddas. Dyw hyn ddim yn gymaint â hynny o broblem os y chi yn gwastraffu £20 ar grys sydd braidd yn amheus (A ma’ da fi LOT o rheiny).

Ond beth os chi wedi gwastraffu £20 miliwn (neu fwy!) ar ymosodwr sydd ddim yn sgorio?

Ma’ na ddeng mlynedd erbyn hyn ers i FIFA gyflwyno’r cyfnod trosglwyddo ar draws y byd pêl-droed. Deng mlynedd o wallgofrwydd y diwrnod olaf wrth i glybiau golli ei pennau’n llwyr – a cholli lot o arian weithiau hefyd.

Cofiwch ma’ na ambell i drosglwyddiad funud olaf yn gweithio. Symudodd Wayne Rooney o Everton i Manchester Utd ar ddiwrnod ola’r cyfnod trosglwyddo yn Awst 2004. Roedd £20 miliwn am chwaraewr 18 oed yn ymddangos yn ffwlbri llwyr – ond does dim amheuaeth mai Utd gath y fargen yn y pendraw.

Ochr arall y geiniog yw Andy Carroll yn symud o Newcastle Utd i Lerpwl yn 2011 am 35 miliwn. Chwaraewr sydd erbyn hyn ar fenthyg gyda West Ham Utd. Cofiwch roedd Lerpwl newydd dderbyn 50 miliwn gan Chelsea am Fernando Torres – felly dim nhw oedd yr unig glwb yn colli eu pennau.

Mae’r haf wedi bod yn brysur dros ben yn Uwch Gynghrair Cymru. Bydd bron i 100 o drosglwyddiadau wedi digwydd cyn i’r cyfnod ddod i ben. Cyfanswm rhyfeddol o gofio mai 12 clwb yn unig sydd yn y gynghrair!

Mae cwymp Castell Nedd wedi golygu bod ’na fwy o chwaraewyr yn edrych am glwb – yn ogystal ag Airbus yn adeiladu tîm newydd sbon. Ond mae’r nifer yn parhau i fod yn frawychus o uchel.

Yn amlwg mae yna reolwyr newydd sydd eisiau gosod ei stamp – ac mai’r effaith domino yn golygu bod ’na glybiau eraill angen ail adeiladu ar ôl colli chwaraewyr. Ond gobeithio mai eithriad yw’r haf a hanner yma (yn enwedig i sylwebwyr sydd yn ceisio cadw trac ar y cyfan)!

Mae gem fyw Sgorio penwythnos yma yn dangos beth yn union yw gwerth cysondeb. Bu Bangor yn brysur yn dilyn dyfodiad Nev Powell yn 2007 – ond dyw’r tîm ddim wedi newid llawer ers hynny. Mae yna sefydlogrwydd cadarn i’r garfan. Mae yna ambell i un yn cyrraedd i gryfhau’r garfan – ond ‘tweak’ bach yn lle trawsnewid yw’r neges glir.

Cofiwch ar ôl colli yn Y Drenewydd efallai bydd hyd yn oed Nev yn rhuthro o gwmpas yn edrych am y fargen funud olaf!

Heddiw mewn hanes

21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â'r Vetch.