Tra bo dau …

trabodau640

Mae angen cystadleuaeth yn y byd pêl-droed. Bydde ni’n mynd ym mhellach a dweud bod angen gelyniaeth hefyd.

Dim atgasedd afiach, ond yr elyniaeth iachus sy’n ysbrydoli ac yn sbarduno un tîm i godi eu gem – i wella eu safon.

Efallai eu bod nhw mewn cynghreiriau gwahanol ond mae angen Caerdydd ar Abertawe. ‘Dyw Celtic ddim yr un peth heb Rangers yn Yr Alban. Ble fyddai Man Utd heb Man City?

Gelynion pennaf neu beidio – maen nhw angen eu gilydd.

Mae ambell i elyniaeth wedi cyrraedd lefel gwbl afreal. Mae gem ddarbi Buenos Aires rhwng Boca Juniors a River Plate yn gwneud i darbi De Cymru ymddangos fel taith ysgol Sul. Daw’r Ariannin i stop ar gyfer y Superclásico.

Does dim rhaid i’r ddau dîm ddod o’r un ddinas chwaith fel y gwelir yn El Clásico Sbaen, rhwng Barça a Real Madrid.

Ac yma yng Nghymru mae da ni’r El Plastico!

Nawr peidiwch ffonio am y dynion ’da’r cotiau gwyn, ‘dwi ddim yn cymharu Y Seintiau Newydd v Bangor gyda Barça v Real Madrid! Ond ar lefel Uwch Gynghrair Cymru mae’r gêm yma wedi tyfu i fod yn glasur.

Mae’r ffaith bod y ras rhwng y ddau wedi mynd lawr i’r gêm olaf yn y ddau dymor diwethaf wedi ychwanegu at yr elyniaeth. Dyma’r ddau sydd wedi arwain y ffordd yng Nghymru – dyma’r ddau sy’n cynnal a chodi’r safon.

Does dim llawer yn debyg rhwng y clybiau – yr hen yn erbyn y (Seintiau) newydd yw hi. Bangor sydd â’r traddodiad a’r Seintiau yw’r newydd ddyfodiaid. Ond mae’r cyfuniad yn sicrhau cystadleuaeth sy’n holl bwysig yn Uwch Gynghrair Cymru.

Dyma’r ddau sy’n siŵr o gystadlu unwaith eto am y goron. Mae hi’n wych gweld Prestatyn yn ychwanegu cynhwysyn newydd i’r pair ond bydde chi’n tybio mai Bangor neu’r Seintiau fydd yno eto pan ddaw ddiwedd y tymor.

Dau bwynt yn unig sy’n gwahanu’r ddau dîm unwaith eto ond mae yna bwysau ar y Seintiau ar ôl cyfnod siomedig. Dyw’r pencampwyr ddim wedi ennill – na sgorio yn eu tair gem ddiwethaf. Y peth olaf bydde chi’n dymuno gweld ar y gorwel ar ôl rhediad tebyg yw byddin y Dinasyddion!

Mae tîm Nev Powell wedi sgorio 10 gôl yn fwy na’r Seintiau tymor yma ac mae goliau yn rhywbeth cyfarwydd dros ben yn y gemau diweddar. Mae cyfanswm o 39 gôl dros ddau dymor yn dweud y cyfan.

Oes mae yna gemau mwy – lot mwy yn y byd pêl-droed – ond dyma’n El Clásico ni.

O bydded i’r elyniaeth barhau.

O.N.

Wrth gwrs mae gelyniaeth yn gallu mynd dros ben llestri.

Dydd Sul yn Anfield bydd Lerpwl yn cwrdd â Manchester Utd – dau o gewri’r gêm sy’n elynion pennaf. Mae yna elfennau ymysg y ddwy ochr sy’n mwynhau gwawdio’i gilydd gan ganu caneuon ffiaidd am Hillsborough a Munich. Dau drasiedi sydd wedi newid cwrs y gêm.

Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad i ddigwyddiadau Hillsborough mae clybiau ar draws y wlad wedi dangos eu cefnogaeth a’i parch i Lerpwl. Y gobaith yw bydd yr un yn wir y penwythnos yma.