Trafod dyfodol Brendan Rogers ar Sgorio+

2434plus-1

Mae John Hartson a Dylan Ebenezer wedi bod yn trafod straeon a sibrydion y byd pêl-droed mewn rifyn arall o Sgorio+.

Y stori fwyaf i ddwyn sylw John a Dylan oedd yr holl sibrydion fod rheolwr Abertawe, Brendan Rogers, am gael ei ddenu o’r Liberty gan glwb “mawr”.

“Byddwn i ddim yn synnu, does na’m byd yn fy synnu i yn y byd pêl-droed,” meddai Hartson.

“Mae Brendan Rogers yn reolwyr ifanc da, un o’r goreuon sydd allan yna, felly fydde hi ddim yn sioc os fyddai’n mynd.

“Ond ‘dwi wedi siarad efo Brendan ac mae’n hoffi’r ddinas, mae’n hoffi’r cefnogwyr ac mae’n weithgar iawn yn y gymuned.

“Ac os ydych chi’n hapus, mae’n golygu mwy nag arian neu symud ymlaen,” ychwanegodd. “Bydd hynny’n dod yn y dyfodol achos mae o yn reolwr talentog.”

“Sai’n credu fydd o’n mynd i unman ar ddiwedd y tymor, dwi’n gallu gweld o’n aros ar y Liberty ac yn gwario arian i ddod â seren neu ddau i fewn.”

Ac wrth edrych ymlaen at gêm fawr Uwch Gynghrair Cymru Y Seintiau Newydd a Bangor, lle bydd y naill dîm a’r llall yn gallu cipio’r Bencampwriaeth ar Sadwrn ola’r tymor roedd Hartson llawn canmoliaeth i reolwr Bangor, Neville Powell.

“Mae’n rhaid talu parch mawr i Neville Powell,” meddai cyn ymosodwr Cymru. “Roedd (Bangor) ar rediad eitha gwael ond mae nhw wedi bownsio yn ôl yn dda iawn.”

“Da ni wastad yn sôn am yr ysbryd sydd yn nhîm Bangor, mae nhw’n brwydro tan y funud olaf, a ‘ma nhw wedi dangos wsos diwetha bod nhw’n gallu mynd i ffwrdd o gartref a curo tîm da fel Castell-nedd a fydd hwnna ganddyn nhw wrth fynd i’r Seintiau.”

“Byddai ennill y bencampwriaeth am yr ail flwyddyn yn olynol yn rhywbeth sbesial.”