Ai Campbell fydd Michu Caerdydd?

Football – FA Premier League – Manchester City FC v Swansea City FC
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Gwener, 8 Chw 2013, 10:49

Mae clybiau Cymru wedi synnu pawb ym mhyramid Lloegr y tymor hwn.

Pwy fuasai wedi credu y byddai Abertawe’n cystadlu efo’r cewri yn UG Lloegr. Yn 8fed yn y gynghrair ac yn edrych ymlaen am daith i Wembley ddiwedd y mis i wynebu Bradford yn rownd derfynol Cwpan Capital One.

Mae llwyddiant Abertawe fel pe bai wedi rhoi cic yn nhîn Caerdydd sydd ddeg pwynt yn glir ar ben y Bencampwriaeth ac yn fwy na thebygol o ennill dyrchafiad i’r Uwch Gynghrair ddiwedd y tymor.

Yng nghyngres y Blue Square mae Wrecsam a Chasnewydd yn brwydro am y brig ac mae siawns da gan y ddau glwb i ennill dyrchafiad i League 2 ddiwedd y tymor.

Ond er bod y canlyniadau a’r tablau yn edrych yn ffafriol, dyw cefnogwyr yr un o’r 4 clwb wedi cael eu sbwylio yn ormodol yn ddiweddar.

Mae Michu wedi bod yn feistr ar y Liberty y tymor hwn ac wedi ei dderbyn i deulu’r Elyrch yn syth gyda’i goliau o bob cyfeiriad.

Ond mae goliau’n bethau prin i gefnogwyr Abertawe’n ddiweddar sydd heb sgorio yn eu 3 gêm ddiwethaf (heb sgorio mewn 5 o’u 6 gêm ddiwethaf).

Ar y llaw arall, does dim llawer o dimau yn ildio llai nac Abertawe, dim ond 3 gôl mewn 7 gêm sydd wedi llithro heibio i ddynion Laudrup.

Mae’r amddiffynwyr yn bendant yn gwneud eu gwaith ond gyda Danny Graham wedi gadael am oleuadau Sunderland mae galw mawr ar Michu i olchi ei ‘sgidiau sgorio ac i ailafael yn ei ddyletswydd fel seren y Swans.

QPR yw’r ymwelwyr ar y Liberty ddydd Sadwrn, ac ar ôl 2 gêm ddi-sgôr yn erbyn Norwich a Man City i hogiau ‘Arry, peidiwch a disgwyl gwledd o goliau gan y ddau dîm yma sy’n chwarae pêl-droed taclus, trefnus a disgybledig ond sydd wedi bod yn dawel o flaen y gôl ers y flwyddyn newydd.

10 pwynt o fwlch, 17 gêm ar ôl i’w chwarae, wedi colli dim ond 1 o’u 14 gêm gynghrair ddiwethaf. Ydi hi dal rhy gynnar i ddweud fod Caerdydd yn mynd i’w gwneud hi’r tymor hwn?

Mae’r clod unwaith eto yn mynd i’r amddiffyn.

Yn y ddeufis diwetha’, dim ond 2 dîm sydd wedi llwyddo i sgorio dwy gôl yn erbyn Caerdydd. Peterborough a Macclesfield (Cwpan FA). Yn y ddeufis diwetha’, dim ond 2 dîm sydd wedi curo Caerdydd… Ia, Peterborough a Macclesfield.

Mae 2 gôl wedi bod yn ddigon i guro Caerdydd am nad yw’r ymosodwyr yn sgorio digon.

Dim ond 9 gôl mae tîm Malky Mackay wedi ei sgorio yn eu 8 gêm ddiwethaf. Ac yn eu 12 gêm ddiwethaf, dim ond deirgwaith mae’r hogiau wedi llwyddo i daro’r rhwyd fwy nag unwaith.

Does yna ru’n o chwaraewyr Caerdydd yn y rhestr o 20 o brif sgorwyr y gynghrair sy’n rhyfeddol wrth edrych ar eu safle yn y tabl.

Heidar Helguson a Peter Whittingham yw’r prif sgorwyr gyda 7 yr un. Ond gyda Fraizer Campbell yn ymuno â’r clwb yn y ffenestr drosglwyddo, ac yn sgorio’r unig gôl i guro Leeds Sadwrn diwethaf, efallai mai dyma’r chwaraewr wneith sicrhau y bydd yna ddau dîm o Gymru yn cystadlu yn UG Lloegr y tymor nesa.

Doedd na ddim goliau i’r Cymry yn y Blue Square Sadwrn diwetha’ chwaith.

Rodney Parade dan ddŵr a’r gêm yn erbyn Tamworth yn cael ei gohirio, ond Wrecsam yn methu sgorio yn Forest Green ac yn cael gêm ddi-sgôr am y tro cyntaf ers mis Medi.

Mae Wrecsam ar rediad o 9 gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth a dim ond Gainsborough sydd yn sefyll rhwng y Dreigiau a thrip i Wembley ar gyfer rownd terfynol Tlws FA.

Ond er bod hogiau Morrell yn ail yn y tabl, dyw Wrecsam heb ennill 2 gêm gynghrair yn olynol ers dechrau Hydref (16 gêm ers hynny).

Does dim problem sgorio gan Gasnewydd gan fod ganddyn nhw’r arf clinigol Aaron O’Connor, sef prif sgoriwr y gyngres gyda 17 gôl yn y gynghrair y tymor hwn.

Mae Grimsby ar rediad o 16 gêm heb golli (11 gêm cynghrair) ac wedi sleifio i frig cyngres y Blue Square. Er nad yw Wrecsam na Chasnewydd yn bell ar ei hôl hi, mi fydd rhaid i dimau Morrell ac Edinburgh godi rhywfaint o stêm os am ddal eu gafael ar Grimsby i osgoi drama’r gemau ail-gyfle eto eleni.