Bale yw Chwaraewr y Flwyddyn

Gareth Bale
Sgorio

Sgorio

Dydd Mawrth, 8 Hyd 2013, 09:34

Llwyddodd Gareth Bale i gipio prif wobr y noson yn noson wobrwyo flynyddol Cymdeithas Bêl-droed Cymru nos Lun.

Casglodd chwaraewr Real Madrid gwobr Chwaraewr y Flwyddyn yn ogystal â Chwaraewr y Cefnogwyr, ond yn anffodus i Chris Coleman a’r cefnogwyr, nid oedd Bale yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd i gasglu ei wobr gan ei fod wedi anafu.

Tair gêm yn unig mae Bale, sy’n dioddef o anaf i’w glun, wedi chwarae dros ei glwb newydd ers dod y chwaraewr drytaf yn hanes y gêm.

Un arall oedd yn absenol oedd cefnwr ifanc Abertawe, Ben Davies, gipiodd gowbr Chwaraewr Ifanc y Flwyddyn yn dilyn tymor bendigedig i’r Swans a Chymru, ond bydd anaf i linyn ei âr yn ei gadw allan o’r gemau yn erbyn Macedonia a Gwlad Belg.

Capten Davies gyda Chymru ac Abertawe, Ashley Williams, enillodd gwobr Chwaraewr Clwb y Flwyddyn gyda Leigh DeVulgt o Bort Talbot yn ennill Chwaraewr Clwb Uwch Gynghrair Cymru.

Jessica Fishlock o Seattle Reign gipiodd wobr Chwaraewr y Flwyddyn y Merched am y trydydd blwyddyn o’r bron gydag Angharad James o Fryste yn casglu Gwobr Chwaraewr Ifanc y Merched a Lauren Price o glwb Dinas Caerdydd yn ennill Chwaraewr Clwb y Merched.

Yn ogystal â’r prif wobrau, cafodd Bryn Powell a Peter Nicholas eu hurddo â Gwobr Oes y Gymdeithas Bêl-droed Cymru.