Beth sydd mor arbennig am Wembley?

ebz-wembley
Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Iau, 14 Feb 2013, 12:31

Ma’ Wrecsam yn chwarae cymal cyntaf rownd gynderfynol Tlws FA Lloegr penwythnos yma. Gainsborough Trinity yw’r gwrthwynebwyr.

Nawr dyw hynny ddim yn swnio mor gyffrous â hynny ma’ rhaid cyfaddef. Ond beth am ddweud hyn ynlle.

Ma’ Wrecsam un cam o Wembley. Tipyn mwy cyffrous!

Yr un yw’r gystadleuaeth a’r gwrthwynebwyr – ond mae clywed mai Wembley yw cartref y rownd derfynol yn newid y cyfan. Mae yna ramant yn perthyn i’r lle.

Does dim amheuaeth bod y stadiwm bresennol yn un arbennig – ond yn bell o fod yn unigryw yn y byd pêl droed. Yr enw sy’n bwysig. Dyna pam mae clybiau, chwaraewyr a chefnogwyr yn cyffroi’n llwyr wrth feddwl am droedio’r tir sanctaidd.

Dwi’n gwybod mai cartref pêl droed Lloegr yw’r stadiwm – a mi ddylse ni fod yn rhestri rhinweddau meysydd yng Nghymru. Ond dewch i fod yn onest fan hyn – ma’ Wembley yn wahanol.

Neu’r hen Wembley oleuaf.

Rwy’n cofio mynd yno am y tro cyntaf ym 1980 i weld Arsenal yn rownd derfynol Cwpan Lloegr. Yn anffodus (i fi) collodd y Gunners o 1-0 yn erbyn West Ham Utd – clwb o’r hen Ail Adran ar y pryd.

Gyda llaw ges i fy ngwawdio unwaith am ddweud mai dyma oedd un o’r dyddiau mwyaf siomedig (ymhlith nifer!) i mi yn gwylio pêl droed. Cefnogwr Caerdydd oedd yn cega gan ddweud bo fi ddim yn gwybod beth yw dioddef. Dyw colli yn Wembley yn ddim i gymharu â gwylio’ch clwb yn yr adran waelod yn yr 80au yn poeni am y dyfodol.

Do ni ddim yn gwybod bod ’na gystadleuaeth i weld pwy sydd wedi dioddef fwyaf.

Yr unig ateb sydd ’da fi i hynny yw – mi o ni’n 6 oed – mi nes i grio.

Sori bod e ddim wedi digwydd yn Deepdale – neu ryw dump yng Ngogledd Lloegr – ond oedd e’n brifo. Lot.

Er gwaetha’r sioc a’r siom mae’r atgofion o Wembley yn fyw iawn hyd heddiw.

Roeddwn wedi bod i Highbury droeon – felly’n gyfarwydd â’r dorf a’r bwrlwm o gwmpas y gêm. Ond roedd hyn ar lefel arall eto.

Baneri ym mhobman a’r can mil o gefnogwyr yn creu carnifal o gwmpas y stadiwm. Roedd cerdded i’r maes yn wefreiddiol – a’r olygfa o’ch blaen yn arallfydol. Dau dwr enwog yn datgan i’r byd – croeso i Wembley.

Roedd y cae wastad yn wyrdd llachar yn yr hen luniau – a’r haul wastad yn gwenu. Ac efallai bod eich tîm ddim wastad yn ennill – ond roedd dal modd dweud eich bod chi wedi bod yno.

Bydd Abertawe yn y Wembley newydd ddiwedd y mis – ac mae clybiau Cymru wedi bod yn gartrefol iawn yno yn ddiweddar. Chwe ymddangosiad mewn pum mlynedd!

Bu’r Elyrch yn dathlu yno ar ôl ennill rownd derfynol y gemau ail gyfle yn 2011.

Ma’ Caerdydd wedi bod yno bedair gwaith yn y bum mlynedd ddiwethaf – ond wedi colli’r tair gem fawr. Rownd gynderfynol Cwpan Lloegr yn 2008 oedd yr unig gyfle iddyn nhw brofi buddugoliaeth ar y llwyfan mawr .

Ac roedd ’na daith – ond siom hefyd i Gasnewydd – yn Nhlws FA Lloegr flwyddyn ddiwethaf.

Bu Caerdydd (wrth gwrs) ac Abertawe yn yr hen Wembley hefyd. A Bangor yn 1984!

Dyw’r Dinasyddion ddim wedi colli yno chwaith. Gorffennodd rownd derfynol Tlws FA Lloegr yn erbyn Northwich Victoria yn gyfartal – cyn colli’r ail chwarae yn Stoke.

Dyw Wrecsam ddim wedi bod yno – ond mae yna gyfle mawr yn y bythefnos nesaf i’r Dreigiau newid hynny.