Croeso i Gaerdydd – Croeso i Uwch Gynghrair Lloegr

Football – Football League Cup – Semi-Final 2nd Leg – Cardiff City FC v Crystal Palace FC
Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Mercher, 17 Apr 2013, 15:10

Mi o ni mewn gêm ddi sgôr wythnos yma. Na – nid honna. Arsenal yn erbyn Everton oedd y gêm. A’r unig un yn rhedeg ar y cae ar y diwedd oedd y mascot wedi ei wisgo fel dinosor yn ceisio cael ‘high five’ gan y chwaraewyr blinedig.

Wrth i Aaron Ramsey a’i gyd chwaraewyr adael y cae – daeth y newyddion bod gêm arall wedi gorffen yn ddi sgôr. Roedd cyn glwb Ramsey wedi gwneud hi. Roedd Caerdydd wedi sicrhau dyrchafiad i’r brif adran am y tro cyntaf ers dros hanner can mlynedd.

Dim bod llawer o gwmpas y stadiwm wedi sylwi ar fawredd y canlyniad – ma’ nhw lot rhy brysur yn Llundain yn rhuthro am y gatiau i geisio osgoi gwallgofrwydd y ciw ar gyfer y tiwb.

Nath y cyfan ddim fy nharo i yn syth, chwaith. Hyd yn oed ar ôl gweld y lluniau o’r miloedd ar y maes yn dathlu – ar ôl i’r ffôn ddeffro o’r trwmgwsg tanddaearol rhywle o gwmpas Hammersmith.

Ond dechreuodd rhywbeth droelli o gwmpas y stumog ar ôl croesi’r bont a phasio’r arwydd ‘Croeso i Gymru’.

Daeth realiti’r sefyllfa yn gwbl glir wrth basio arwydd arall ar ôl troi oddi ar yr M4 – Croeso i Gaerdydd. Rwy’n siŵr bod rhywun wedi ychwanegu ‘a chroeso i Uwch Gynghrair Lloegr’ yn barod.

Dim ond 10 awr oedd wedi mynd ers gadael ond roedd ’na deimlad bod popeth wedi newid. Doedd dim modd clywed o floedd o lawenydd ar y chwiban olaf yn Stadiwm Dinas Caerdydd yr holl ffordd o Ogledd Llundain – ond roedd modd synhwyro’r ochenaid o ryddhad oedd yn arnofio dros y ddinas yn oriau mân.

Achos, roedd hi’n dechrau edrych fel na fyddai dyrchafiad byth yn digwydd – ond does dim angen poeni nawr. Ymlaciwch. Ceisiwch fwynhau hyd yn oed!

Yn anffodus allwch chi byth ymlacio’n iawn gyda Chaerdydd. Dyw rhai ddim hyd yn oed yn gallu gwylio erbyn hyn.

Yng nghanol y dathlu – fel Ymerawdwr yn edmygu ei deyrnas – safodd Vincent Tan. Roedd y perchennog o Falaysia yn wên o glust i glust – ac yn gwisgo coch o’i goryn i’w sawdl. (Wel dim cweit ond ma’ fe’n swnio’n well.) Dim rhyfedd ei fod yn hapus ôl gwireddu’r freuddwyd.

Efallai ei fod yn edrych fel dihiryn o ffilm James Bond sydd newydd ddianc o Madame Tussauds – ond dim dummy mohonno. Mae’r farchnad Asiaidd yn enfawr o ran pêl droed ac yn parhau i dyfu – mae Tan yn deall pŵer y Premier yn iawn.

Bob tro mae arbenigwyr yn rhagweld y bydd y swigen bêl droedaidd yn byrstio – ma’ na farchnad newydd yn ymddangos – gyda mwy o arian yn dilyn.

Bydd cytundebau teledu newydd yn Tsieina ac UDA yn golygu bod cyrhaeddiad byd eang y gynghrair yn mynd i fyny i lefel hyd yn oed uwch. Mae clwb Caerdydd bellach yn rhan o’r brand byd-eang yma.

Ond beth yw’r pris?

Roedd newid lliw’r crysau i goch yn boenus i lawer o’r cefnogwyr. Mae rhai sydd ddim wedi gallu derbyn y newidiadau – gan gadw draw yn hytrach na ymuno yn y dathlu dwl. Mae hi mor drist bod cefnogwyr sydd wedi bod yn ffyddlon trwy gydol y blynyddoedd anodd ddim yn gallu rhannu’r gorfoledd.

Does da fi ddim syniad sut bydde ni’n ymateb tase hyn yn digwydd i’r clwb dwi’n cefnogi.

Mae meddwl am hyd yn oed newid bathodyn yn gwylltio cefnogwyr pêl-droed – a bydde ni’n hoffi meddwl y bydde ni’n ymladd hyd y diwedd i amddiffyn y crys. Gan orymdeithio ar frig y don foesol.

Ond os mai’r dewis oedd chwarae mewn coch neu dim chwarae o gwbl – yna rwy’n amau’r bydde ni’n derbyn y newid dan brotest.

Bydde ni ddim yn hapus wrth gwrs – ond yn union fel y miloedd ar y cae – yn barod i fyw da’r penderfyniad er mwy cael cipolwg o’r dyddiau da.

I’r rhai oedd dawnsio ar y cae – mwynhewch y dathlu – mae hi wedi bod yn hen daith hir.

I’r rhai sydd wedi penderfynu cadw draw – parch.