Dathlu darbi de Cymru

laudrup-makay
Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Iau, 31 Hyd 2013, 18:10

Ers i’r byd teledu gofleidio’r byd chwaraeon mae’r montage dramatig wedi tyfu i fod yn rhan annatod o unrhyw ddarllediad byw.

O’r athletau i’r dartiau does dim byd gwell na chyfuno cerddoriaeth emosiynol a delweddau trawiadol.

Mae’r fformiwla yn syml.

Lluniau tynn, mor agos ag sy’n bosib i’r gwrthrych, wedi ei chwyddo i’r fath raddau fel bod modd gweld pob moleciwl o ddŵr tu fewn i bob diferyn o chwys.

Arafwch y cyfan i gyflymder malwoden sydd wedi blino.

Ychwanegwch y gerddoriaeth (‘One Day Like This’ gan Elbow fel arfer). A ‘hey presto’, ma da chi’ch montage agoriadol.

Bydd y cynhyrchwyr a’r cyfarwyddwyr teledu yn cael modd i fyw penwythnos yma wrth i Gaerdydd ag Abertawe gwrdd yng ngêm ddarbi De Cymru.

Bydd y cicio a’r brathu – y dathlu a’r dagrau yn cael ei ail chwarae hyd syrffed. Pob digwyddiad o dan y chwyddwydr.

Pob emosiwn wedi ei luosi gan gant.

Dyma fydd y tro cyntaf i’r ddau glwb gwrdd yn Uwch Gynghrair Lloegr wrth gwrs. Achlysur arwyddocaol dros ben.

Ond rwy’n casáu ystadegau sy’n son yn benodol am Uwch Gynghrair Lloegr. O wrando ar y radio a gwylio’r teledu mae hi’n hawdd anghofio bod pêl-droed wedi bodoli am dros ganrif cyn dyfodiad y gynghrair yma ym 1992.

Ac mae’r elyniaeth rhwng Caerdydd ag Abertawe wedi bodoli ers dros ganrif erbyn hyn hefyd.

Maen nhw wedi cwrdd droeon yn y gorffennol, ond yr hyn sy’n adlewyrchu hanes y ddau yn gwbl glir yw mai dyma fydd y tro cyntaf iddyn nhw gwrdd yn y brif adran.

Ar frig y pyramid pêl-droed (yn Lloegr!)

Mae’r ddau wedi cael cyfnodau yn yr uwch adran – ond erioed yr un pryd. A dyna sy’n bwysig am y gêm yma.

Nid enw’r gynghrair – ond y ffaith bod dau glwb o Gymru yno o gwbl.

Rwy’n cofio’r cyffro yn ôl ym 2008 ar ôl i Abertawe esgyn i’r Bencampwriaeth. Roedd hyn yn golygu bod y ddau glwb o dde Cymru yn yr un adran am y tro cyntaf ers 9 mlynedd.

Roedd ’na gêm ddarbi. Roedd angen montage.

‘Tale of two cities’ oedd thema’r darn. Dim byd gwreiddiol- ond diolch i greadigrwydd y cyfarwyddwr (a’r script wrth gwrs!) crëwyd eitem sydd dal yn ymddangos o bryd i’w gilydd.

Ond o edrych yn ôl mae hi’n syndod gymaint sydd wedi newid mewn pum mlynedd.

Does dim son am Vincent Tan. Dim son am y crysau coch.

Dim son am Uwch Gynghrair Lloegr hyd yn oed. Breuddwyd bell oedd hynny ar y pryd. Bellach yn realiti rhyfeddol.

Beth sydd yn cael ei bwysleisio yw’r hanes a’r gystadleuaeth rhwng y ddwy ddinas – heb son am y ddau glwb.

A dyna o bosib yw hanfod yr elyniaeth.

Mae hyn yn fwy na brwydr rhwng dau glwb mewn dinas. Mae hi’n frwydr rhwng dwy ddinas. Y ddwy fwyaf yn y wlad.

A’r cyfan o flaen cynulleidfa fyd eang.

Mae hi’n hawdd iawn mynd dros ben llestri yn y byd chwaraeon. Ond weithiau mae’r heip (a’r montage) yn gwbl haeddiannol.