Dryswch y milfed gêm

Euskadi v Cymru
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Llun, 4 Maw 2013, 14:15

Gyda gohebwyr a phapurau newydd led led y byd yn mynd yn benwan dros “1000fed gêm” Ryan Giggs, ydi hi’n od nad ydyn ni ar Sgorio wedi crybwyll y peth?

Wel, a bod yn onest, ’da ni’n credu fod pawb wedi cael eu syms yn gwbwl anghywir!

Mae dod o hyd i ystadegau Giggs ar Wikipedia‘n un peth ond er mwyn darganfod y ffigwr cywir ar gyfer ei ymddangosiadau mae’n rhaid gwneud rhywfaint o waith ymchwil!

Ers gwneud ei ymddangosiad cyntaf yng nghrys coch Manchester United yn erbyn Everton ar 2 Mawrth 1991, mae Giggs wedi ymddangos 652 o weithiau yn y gynghrair dros 23 o dymhorau.

Ond wrth ychwanegu ei ymddangosiadau yng Nghwpan FA Lloegr, Cwpan y Gynghrair, Cwpanau Ewrop yn ogystal ag ambell i gêm Inter Continental a Chwpan Clwb y Byd, mae ymddangosiadau Giggs i’r clwb o Fanceinion yn cyrraedd 931.

Nawr, mae’r problemau gyda mathameteg y wasg yn dechrau pan eu bod yn ychwanegu ei ymddangosiadau rhyngwladol.

Casglodd Giggs 64 cap dros Gymru ac, am rhyw reswm od, mae rhywun wedi penderfynu cynnwys y pedwar cap gafodd y Cymro am ymddangos i dîm Prydain Fawr yn y Gemau Olympaidd.

Dwi’n dweud “am rhyw reswm od” gan mai twrnament dan23 ydi’r Gemau Olympaidd a chafodd Giggs ei gynnwys yn y garfan fel un o’r tri chwaraewr ‘dros oed’ sy’n cael eu caniatáu.

Os yw dyn am gyfri’r gemau yma yna mae’n siwr gen i y dylwn gyfri ei unig gap dros dîm dan21 Cymru hefyd?

Ac i wneud pethau’n fwy cymhleth, er iddo ennill 64 cap dros ei wlad, fe chwaraeodd 65 o weithiau dros Gymru.

Arweiniodd Cymru mewn gêm gyfeillgar yn Bilbao yn 2006 gan sgorio’r unig gôl wrth i Gymru drechu Euskadi mewn gêm lle na wobrwywyd y chwaraewyr â chapiau.

Felly, yn fy marn i, mae Giggs wedi chwarae 931 o gemau dros Manchester United a 65 dros Gymru, sy’n gwneud cyfanswm o 996.

Neu, mae Giggs wedi chwarae 931 o gemau dros Manchester United, 65 dros Gymru, pedwar dros tîm dan23 Prydain Fawr ac unwaith dros dîm dan21 Cymru; cyfanswm o 1001.

Y naill ffordd neu’r llall, does dim dwywaith bod Giggs wedi cyflawnicamp anhygoel, a bydd yn amser maith cyn bod unrhyw un yn ei efelychu, ond fe fyddai’n wych pe byddai aelodau’r wasg yn gwneud rhywfaint o waith ymchwil a sylweddoli na fydd ei gêm nesaf yn 1000fed gêm ..!