Enw newydd yn nheulu Uefa

gibraltar-stadium
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Gwener, 24 Mai 2013, 16:32

Dyma gwestiwn cwis bach sydyn i chi; yn nhermau pêl-droed rhyngwladol Cymru beth sy’n gyffredin rhwng Andorra, Kazakhstan, Lithwania a Macedonia?

Yr ateb yw mai’r bedair gwald yma yw’r unig aelodau o Uefa sydd heb chwarae yn erbyn Cymru eto.

Wrth gwrs, bydd Macedonia’n diflannu oddi ar y rhestr ym mis Medi wrth i fois Chris Coleman ymweld â Skopje yng Ngemau Rhagbrofol Cwpan y Byd 2014.

Ond brynhawn Gwener cafwyd enw newydd i’w ychwanegu at y rhestr, enw Gibraltar.

Yng Nghyngres flynyddol Uefa yn Llundain cafwyd yr hyn â ddisgrifiodd eu llywydd, Michel Platini, fel “mwyafrif pendant” wrth i’r cymdeithasau bleidleisio o blaid derbyn y tiriogaeth fel eu 54in aelod.

Mae’n 14 mlynedd ers i Gymdeithas Bêl-droed Gibraltar fynegi diddordeb ymuno â theulu pêldroed Ewrop ond gyda Sbaen yn gwrthwynebu’n chwyrn ar bob cyfle, mae’r daith wedi bod yn un hir i bêl-droedwyr y Graig.

Yn ystod Cyngres Uefa 2006, dim ond tri aelod; Lloegr, Yr Alban a Chymru, gefnogodd eu hymgais gyda Sbaen yn uchel iawn eu croch gan fygwth boicot o unrhyw gystadleuaeth Uefa lle bo cynrychiolydd o Gibraltar yn cystadlu.

Wedi’r bleidlais cafwyd pwysau ar y corff llywodraethol gan Sbaen i newid y rheolau a bellach dim ond gwledydd sydd yn cael eu cydnabod gan y Cenhedloedd Unedig sy’n cael bod yn aelodau o Uefa.

Ond gwrthodd Gibraltar ag ildio gan fynd â’u hymgyrch i Lys Cyfamodi Chwaraeon (CAS) yn Y Swistir. Dywedodd CAS nad oedd y rheol newydd yn berthnasol i Gibraltar gan fod y cais gwreiddiol wedi ei wneud cyn i’r rheol ddod i rym.

Er i Sbaen … ac ambell i wlad arall … wrthod pleidleisio o’u plaid brynhawn Gwener, cafodd Gibraltar ddigon o gefnogaeth gan weddill yr aelodau ac fe’u croesawyd i’r gorlan yng ngwesty crand y Grosvenor.

Bydd Gibraltar yn cymryd eu lle yng ngemau rhagbrofol Euro 2016, a phetai Cymru’n dod allan o’r het i’w wynebu yn y gemau yma, does dim rhaid edrych yn rhy bell am rhywun sydd â phrofiad o wynebu bois y Graig.

Roedd Cyfarwyddwr Technegol Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Osian Roberts, yn arfer bod yn reolwr ar dîm pêl-droed Ynys Môn sydd wedi wynebu Gibraltar ar sawl achlysur yn nhwrnament pêl-droed Gemau’r Ynysoedd.

Gyda llaw, fel Monwysyn mae’n rhaid i mi nodi fod record Ynys Môn yn erbyn Gibraltar yn un da iawn – mewn pedair gêm yn erbyn eu gilyddd, llwyddodd Ynys Môn i ennill tair!

Mae hi hefyd werth sôn mai Gibraltar yw’r ail dîm i gamu ymlaen o fod yn aelodau o Gymdeithas Gemau’r Ynysoedd i fod yn aelodau llawn o Uefa, y cyntaf i wneud y naid oedd Ynysoedd y Faroe, lwyddodd i ennill y fedal aur yng nghystadleuaeth bêl-droed Gemau 1991 a 1993.

Eto, mae balchder Môn yn mynnu bod rhaid i mi nodi mai Ynys Môn gafodd y fedal arian ar y ddwy achlysur!

Felly i’r cefnogwyr pêl-droed sy’n edrych ymlaen at ychwnaegu maes newydd a gwlad newydd i’w rhestrau – ac oes, mae ’na ddigon ohonnom ni – mae ’na ddimensiwn newydd i gemau rhagbrofol Euro 2016.

Ac i’r rhai ohonnom ni sy’n Fonwysion mae ’na falchder newydd i’w gael o’r ffaith fod gennym ni record penigamp yn erbyn un o aelodau llawn Uefa!