Ewrop yn brofiad amhrisiadwy

tns legia

Mae’r daith Ewropeaidd wedi dod i ben i dimau Uwch Gynghrair Cymru ac mi fydd y pedwar clwb a aeth ar daith dros yr Haf wedi elwa’n fawr o’r profiad

ac o’r wobr ariannol am gyrraedd y rowndiau rhagbrofol.

Felly, beth am gael cipolwg sydyn ar gampau’r pedwar clwb oedd yn cynrhychioli Cymru yn Ewrop.

Y Seintiau Newydd

Fe ddechreuwn ni yng Nghynghrair y Pencampwyr ble roedd Pencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, Y Seintiau Newydd, yn ymddangos yng nghystadleuthau Ewrop am y 15eg tro. (yn ddi-dor ers 2000)

Pencampwyr Gwlad Pwyl oedd eu gwrthwynebwyr, Legia Warsaw, tîm llawn o chwaraewr rhyngwladol.

Yn y cymal cyntaf ar Y Cae Ras, Wrecsam roedd hi’n newid byd gweld Y Seintiau’n gorfod amddiffyn am ran helaeth o’r gêm gyda Legia Warsaw yn cadw’r bêl mor effeithiol, yn gyfforddus gyda’r meddiant, yn ei chwarae ar draws y cefn yn eiddgar fel yr ydyn ni wedi arfer gweld Y Seintiau yn ei wneud mor aml yn Uwch Gynghrair Cymru.

Ond Chwaraewr Ifanc y Tymor yn Uwch Gynghrair Cymru, Ryan Fraughan roddodd fraw i’r Pwyliaid wrth i’w groesiad lithro drwy ddwylo golwr rhyngwladol Gwlad Pwyl, Dusan Kuciak, a sleifio i gefn y rhwyd i roi clwb Croesoswallt ar y blaen.

Fe darodd Darlington y postyn ac fuodd Michael Wilde o fewn trwch blewyn i ddyblu’r fantais yn yr hanner cyntaf.

Ond wedi’r egwyl, fe droeodd y gêm ar ei phen. Eilyddio effeithiol gan Legia ar yr egwyl yn croesawu Michal Kucharczyk i’r maes a hwnnw’n sgorio dim ond eiliadau wedi’r ail-ddechrau.

Yr eilydd arall, Dominik Furman, oedd bellach yn rheoli’r chwarae yng nghanol cae, a gyda’i basio cywrain yn lledu’r chwarae o un pen y cae i’r llall doedd hi ddim yn syndod gweld Marek Saganowski yn rhoi’r Pwyliaid ar y blaen, cyn i Jakub Kosecki ei gwneud hi’n 1-3 gyda tharan o ergyd o yml y cwrt.

Doedd Y Seintiau Newydd erioed wedi curo clwb o Wlad Pwyl a dyna oedd rhaid gwneud yn yr ail gymal os oedd tîm Craig Harrison am gamu i’r rownd nesaf.

Ond wedi i’r Seintiau gadw milwyr Legia’n dawel am yr hanner cyntaf, gyda 53 o funudau ar y cloc, roedd y sgwaryn o Georgia, Vladimer Dvalishvili wedi curo’r trap camsefyll cyn curo Paul Harrison i roi’r hoelen yn arch y Seintiau o flaen y miloedd o Bwyliaid yn y Pepsi Arena.

Felly 4-1 i Legia oedd hi wedi’r ddau gymal ond wrth ystyried y profiad a’r safon oedd gan pencampwyr y Pwyliaid roedd hynny’n sgôr y medr Harrison a’r hogiau fod yn hynod falch ohono.

Y Bala

Roedd yna dri tîm o Uwch Gynghrair Cymru yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf erioed yng Nghyngrair Ewropa ac wrth ystyried fod Bala yn chwarae eu pêl-droed yng nghynghreiriau lleol Wrecsam dim ond deng mlynedd yn ôl roedd hi’n dipyn o stori tylwyth teg wrth i Colin Caton arwain ei dîm allan ar y Belle Vue yn Y Rhyl i groesawu Levadia Tallinn o Estonia.

Byddai neb wedi rhagweld beth ddigwyddodd nesaf wrth i Ian Sheridan brocio’r bêl i’r rhwyd i roi’r Bala ar y blaen gyda dim ond tri munud o’r gêm wedi’w chwarae.

Ac felly yr arhosodd hi, gyda rhediad anhygoel Y Bala yn parhau wrth ennill eu 14eg gêm yn olynol.

Ond draw yn Nhallin bell roedd hi’n stori wahanol. Byrstwyd bybl y Bala ar ôl chwe munud o chwarae wrth i Rimo Hunt roi’r Estoniaid ar y blaen.

Cyn yr egwyl, roedd Rimo wedi cael ei ail a roedd y freuddwyd yn llithro o afael Caton a’r criw.

Wedi’r egwyl roedd hi i weld ar ben wrth i Rimo Hunt gwblhau ei hat-tric ar ôl 50 munud.

Daeth llygedyn o obaith yn munudau olaf wrth i’r hogyn lleol Ryan Jones rwydo i’r Bala gan gau’r bwlch i 3-2 i Levadia Tallinn dros y ddau gymal.

Eiliadau nerfus i Tallinn wrth i’r gêm ddod i ben ond roedd hi’n rhy hwyr i Hogiau’r Llyn, ond am stori ac am gamp i’r clwb bach sydd bellach yn ysbrydiolaeth i bob un o glybiau Cymru.

Airbus UK

FK Ventspils o Latfia oedd yn wynebu Airbus UK ar Y Cae Ras ac roedd hi’n gêm ddigon cyfartal, ond yr ymwelwyr aeth ar y blaen ar ddechrau’r ail hanner drwy Simonas Paulius.

Roedd na ambell i floedd am gic o’r smotyn gan Andy Preece wrth i Chris Budrys gael ei dynnu i’r llawr fwy nac unwaith yn y cwrt cosbi.

Ond fe gafodd yr Albanwr ei wobr am ei berfformiad brwdfrydig wedi 80 munud gan benio bechgyn Brychdyn yn gyfartal a’u rhoi mewn safle tipyn mwy addawol cyn teithio dros y môr.

Roedd hi’n noson rhwystredig a dweud y lleiaf draw yn Ventspils wrth i Airbus frwydro’n ffyrnig am y ‘gôl oddi cartref’ holl-bwysig.

Ond roedd amddiffyn Ventspils yn rhy styfnig a gyda’r gêm yn gorffen yn ddi-sgôr, y Latfiaid oedd yn gwenu wrth gamu i’r rownd nesaf trwy’r rheol ‘goliau oddi cartref’ ac Hogiau’r Maes Awyr yn gorfod hedfan adre’n waglaw, ond heb golli gêm yn eu tymor cyntaf yn Ewrop.

Prestatyn

Roedd Prestatyn yn paratoi am Ewrop gan gipio prif-sgoriwr Y Bala, Lee Hunt i ddod i chwarae ochr yn ochr gyda Andy Parkinson ar y linell flaen.

Latfiaid oedd eu gwrthwynebwyr hwythau a Liepajas Metalurgs sgoriodd gyntaf ar y Belle Vue diolch i beniad Jurgis Kalns.

Doedd neb yn deall pam na chafodd Prestatyn gic o’r smotyn ar ôl i Lee Hunt gael ei lorio’n y cwrt ond eiliadau cyn yr egwyl roedd Parkinson yn y lle iawn ar yr adeg iawn i ddod a’r sgôr yn gyfartal.

Gyda 11 cerdyn melyn yn cael eu dangos yn ystod y gêm roedd tap y bath yn rhedeg yn y ‘stafelloedd newid gan ei bod hi’n anochel bod rhywun ar fin gweld y garden goch. Daeth noson Roberts Savalnieks i ben wedi 55 o funudau am dacl hwyr ar Chris Davies.

Methodd Prestatyn i fanteisio ar eu dyn ychwanegol ac aeth Metalurgs ar y blaen eto diolch i ymdrech wych yr eilydd Ilja Sadcins ac felly y gorffenodd hi.

Roedd Prestatyn wedi methu trechu 10 dyn Metalurgs yng Nghymru fach felly pa siawns oedd ganddyn nhw draw yn Latfia?

Roedd hi’n dasg anoddach fyth wedi i Valarijs Afanasjevs roi Metaulrgs ar y blaen wedi 17 munud o’r ail gymal.

Ond dyw Prestatyn ddim yn dîm sydd yn rhoi’r ffidil yn y tô. 77 munud oedd ar y cloc pan rwydodd Ross Stephens i godi gobeithion Gibson a’r giang.

A’r chwaraewr-reolwr ei hun oedd yn y fan a’r lle i sgorio’r ail i Brestatyn ac i fynd a’r gêm i amser ychwanegol.

Wedi hanner awr gyffrous roedd hi dal yn gyfartal dros y ddau gymal, felly cicau o’r smotyn amdani.

Mae’n rhaid i’r hogiau fod wedi ymarfer eu ciciau yn drylwyr gan i’r pedwar a gamodd i’r gâd wneud dim cam-gymeriad gyda Neil Gibson, Ross Stephens, Sean Hessey ac Andy Parkinson yn curo’r golwr.

Doedd y Latfiaid ddim mor glinigol a gyda Jurgis Kalns a Davis Ikaunieks yn methu’r nôd roedd Prestatyn yn eu seithfed nef.

Dim ond wythnos oedd gan Gibson i baratoi cyn wynebu HNK Rijeka yng Nghroatia ac roedd hi’n noson hir i Brestatyn wrth golli 5-0 yn y cymal cyntaf yn Stadiwm Kantrida. Hat-tric i Leon Benko, a Vedran Jugovic a Damis Zlomislic yn casglu’r goliau’n rhy hawdd i HNK.

Roedd hi’n dasg amhosib i Brestatyn yn yr ail gymal a’r gêm yn gorffen yn 0-3 i’r ymwelwyr ar y noson wrth i Ivan Mocinic, Ivan Boras a Goran Mujanovic ei gwneud hi’n 0-8 i Rijeka dros y ddau gymal.

Ond bydd Prestatyn ddim yn poeni rhyw lawer am y canlyniad gan fod cyrraedd yr ail rownd ragbrofol wedi sicrhau €130,000 ychwanegol i Hogiau’r Lan y Môr sy’n golygu elw o €250,000 ar y cyfan.

Edrych Ymlaen

Felly, mae’r daith Ewropeaidd wedi dod i ben ond bydd y profiad yn amhrisiadwy wrth i’r pedwar clwb edrych ymlaen at benwythnos agoriadol tymor 2013/14 Uwch Gynghrair Cymru sy’n dechrau wrth i Brestatyn groesawu’r Bala i Erddi Bastion nos Wener y 23ain o Awst.

Mi fyddwn ni’n fyw o Neuadd y Parc ar ddydd Sadwrn y 24ain o Awst wrth i’r pencampwyr, Y Seintiau Newydd ddechrau eu hymgais i ddal eu gafael ar y bencampwriaeth am y trydydd tymor yn olynol gan groesawu Port Talbot i Groesoswallt.

Welwn ni chi bryd hynny.