Llanelli’n colli’r frwydr yn yr Uchel Lys

Football – Welsh Premier League – Llanelli FC v Newtown FC
Sgorio

Sgorio

Dydd Llun, 22 Ebr 2013, 13:42

Mae Clwb Pêl-droed Llanelli wedi ei ddirwyn i ben yn yr Uchel Lys yn Llundain gyda dyled o £21,000 i’r adran Cyllid a Thollau.

Pum mlynedd ar ôl dod yn bencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, ymddengys fod y Cochion am ddiflannu o bêl-droed Cymru wedi i’r llys osod y busnes yn nwylo Derbyniwr Swyddogol.

Roedd cyfreithwyr ar ran Llanelli yn dadlau fod y clwb wedi troi’n amatur ym mis Awst 2012 ac o’r herwydd, roedd eu dyled i’r adran Cyllid a Thollau yn llai na’r £21,000 oedd yn cael ei hawlio.

Ond gwrthododd y Cofrestrydd dderbyn eu hesboniadau: “Mae’n ddrwg gen i, mae’n ymddangos i mi ei fod yn amlwg beth oedd angen ei wneud ond nid wyf yn hapus fod y camau perthnasol wedi ei cymryd.

“O’r herwydd rwy’n gwneud gorchymyn gorfodol.”

Dyma’r ail dymor yn olynol i glwb o Uwch Gynghrair Cymru cael ei ddirwyn i ben yn yr Uchel Lys wedi i Gastell Nedd ddioddef yr un tynged ym mis Mai 2012.

Credir fod perchennog a chyn gadeirydd Llanelli, Nitin Parekh, yn bwriadu apelio yn erbyn y penderfyniad.