Oriel yr Anfarwolion: Chris Summers

Chris Summers
Sgorio

Sgorio

Dydd Gwener, 26 Ebr 2013, 16:29

Chris Summers, sy’n drydydd ar restr prif sgorwyr Uwch Gynghrair Cymru, yw’r nesaf i gael ei dderbyn i Oriel yr Anfarwolion.

Chwaraeodd i Inter Caerdydd yn nhymor cynta’r gynghrair yn 1992 a sgoriodd bron i hanner cant o goliau i’r clwb dros ddau dymor cynta’r gynghrair.

Ar ôl chwarae i’r Barri a Ton Pentre, treuliodd bedwar cyfnod llewyrchus gyda Chwmbran, gan ennill yr Esgid Aur yn 2000.

Gosododd record tra’n chwarae i Gwmbran ar ôl sgorio mewn 11 gêm yn olynol, ac mae ei gyfanswm i’r clwb – 84 o goliau mewn 128 o gemau – yn dweud cyfrolau am ei safon fel blaenwr.

Bu hefyd yn sgorio i Gaerfyrddin, Hwlffordd a Chwins y Grange yn y gynghrair cyn ymddeol yn 2006.

Sgoriodd 177 o goliau’n Uwch Gynghrair Cymru, sy’n golygu mai dim ond Marc Lloyd Williams a Rhys Griffiths sydd wedi sgorio mwy na Chris Summers yn y gynghrair.