Oriel yr Anfarwolion: Mark Ovendale

oriel-mark-ovendale
Sgorio

Sgorio

Dydd Llun, 8 Ebr 2013, 22:30

Y diweddar Mark Ovendale, gôl-geidwad tîm chwedlonol y Barri yw aelod nesaf Oriel yr Uwch Gynghrair.

Er mai dim ond tair mlynedd treuliodd Mark Ovendale gyda’r Barri, cafodd argraff mawr ar y clwb.

Wedi ei eni yng Nghaerlŷr, chwaraeodd Ovendale hanner dwsin o gemau i Northampton cyn arwyddo i’r Barri yn 1995 a daeth yn rhan allweddol o’r tîm enillodd dair Pencampwriaeth yn olynol yn ogystal â Chwpan cymru yn 1997.

A thra gyda’r clwb, aeth Ovendale am dros fil o funudau yn y gynghrair heb ildio gôl, record sy’n parhau hyd heddiw.

Aeth ymlaen i gynrychioli Bournemouth a Luton yng nghynghrair Lloegr ond ym mis Awst 2011 bu farw Ovendale o gancr yn ddim ond tri-deg-saith mlwydd oed.