Oriel yr Anfarwolion: Neville Powell

oriel-nev-powell
Sgorio

Sgorio

Dydd Sul, 3 Maw 2013, 19:12

Neville Powell, un o hoelion wyth Uwch Gynghrair Cymru, yw’r nesaf i gael ei dderbyn i Oriel yr Anfarwolion.

Mae Nev wedi bod yn yn gysylltiedig â’r gynghrair ers y tymor cyntaf un – roedd yn un o arwyr Bangor yn eu cyfnod cyn sefydlu’r gynghrair genedlaethol, a chwaraeodd yng nghrys glas enwog y Dinasyddion yn ôl ym 1992.

Gadawodd Ffordd Farrar er mwyn cychwyn ar yrfa rheoli gyda Chei Connah ond wedi 14 mlynedd ar Lannau Dyfrdwy, dychwelodd y mab afradlon i borfeydd Ffordd Farrar er mwyn deffro’r cawr o’i drwmgwsg.

Llwyddodd i arwain Bangor i dair buddugoliaeth yn olynol yng Nghwpan Cymru rhwng 2008 a 2010

Ac yn 2011 llwyddodd i wneud yr hyn yr oedd pob cefnogwr Bangor am ei weld, sef dod â phencampwriaeth Uwch Gynghrair Cymru yn ôl i Ffordd Farrar am y tro cyntaf ers 1995.