Oriel yr Anfarwolion: Tony Willcox

Tony Willcox
Sgorio

Sgorio

Dydd Llun, 22 Ebr 2013, 12:13

Y nesaf i’w urddo i Oriel Anfarwolion Uwch Gynghrair Cymru yw’r diweddar, Tony Willcox, sy’n cael ei adnabod yn y byd pêl-droed Cymreig fel Mr Cwmbran.

Rheolodd Willcox glwb Cwmbran am 11 mlynedd gan arwain y clwb i bencampwriaeth cyntaf y Gynghrair Genedlaethol ym 1992/93 yn dilyn brwydr a hanner gydag Inter Caerdydd.

Y wobr am ennill y bencampwriaeth oedd bod y clwb Cymreig cyntaf i chwarae yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop ond er iddyn nhw drechu Cork City 3-2 yn y cymal cyntaf, colli oedd hanes y Brain wedi colled 2-1 yn yr ail gymal yn Iwerddon.

Yn ogystal â’r bencampwriaeth, seliodd Cwmbran y trydydd safle ym 1999 a 2000 yn ogystal â brwydro’n ddewr yn erbyn Y Barri yn 2001 cyn gorfod bodloni ar yr ail safle.

Llwyddodd Willcox i arwain Cwmbarn i rownd derfynol Cwpan Cymru ddwywaith ac i Ewrop ar bump achlysur gan ddod y cvlwb Cymreig cyntaf, a dim ond yr ail drwy Ewrop, i gystadlu ym mhob un o bedair cystadleuaeth Uefa.

Bu farw Tony yn frawychus o ifanc ym mis Ebrill 2003 yn 47 mlwydd oed yn dilyn prblemau gyda’i galon.