Parti yn Pontins!

dave-hayes
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Llun, 6 Mai 2013, 20:14

Yn aml iawn mae rowndiau terfynol yn gallu bod yn achlysuron siomedig, pan fo disgwyliadau pawb yn uchel…

a gyda chymaint yn y fantol mae’r gêm ei hun yn gallu mynd heibio yn ei hamser â’r ddau dîm yn chwarae’n rhy saff yn lle mynd amdani go iawn.

Nid felly y buodd hi ar y Cae Ras y prynhawn yma. Ar ôl rhediad diweddar o 4 mis heb fuddugoliaeth yn y gynghrair, doedd na’m llawer o ddisgwyl i Brestatyn fod yn fygythiad gwirioneddol yn erbyn ‘clwb y cwpan’.

Bangor, oedd wedi curo Airbus UK a’r Seintiau Newydd i gyrraedd y rownd derfynol oedd y ffefrynnau i godi’r gwpan am y 9fed tro yn eu hanes. Yr agosaf oedd Prestatyn wedi dod ati oedd y rownd gynderfynol yn 2010, ond fe gollon nhw’r gêm honno o 2-0, yn erbyn Bangor o bawb.

Ond wedi llai na 2 funud ar y cloc roedd y freuddwyd ffôl wedi troi’n realiti – Jason Price yn y lle iawn i gyfeirio foli Ross Stephens i mewn i geg agored y gôl i roi Gibson a’i griw yn eu seithfed nef.

Roedd hi’n ychydig o sioc i bawb pan y ‘byrstwyd bybl’ Hogiau Lan y Môr pan bwyntiodd Kevin Morgan at y smotyn ar ôl i Chris Simm syrthio i’r llawr yn ddramatig yn dilyn brwydr yn yr awyr gydag Anthony Stephens. Ond nid y prif sgoriwr gododd i gymryd y gic, ond yr hen ben Dave Morley a gamodd i geisio curo’r cawr Jon Hill-Dunt, a’r DJ o Brestatyn oedd yn dawnsio ar ôl dyfalu’n gywir ac arbed y cynnig yn wych i lawr i’r chwith.

Funudau cyn yr egwyl roedd rhaid i Hill-Dunt fod ar ei draed unwaith eto – symudiad slic gan Fangor i lawr y dde a chroesiad Ryan Edwards yn neis at ben Les oedd yn synnu gweld y stwcyn rhwng y pyst yn ymestyn yn sydyn i yrru’r ymdrech yn rhy uchel ac yn saff dros y trawst.

Yn yr ail hanner – Bangor oedd yn dangos bwriad a mater o amser oedd hi tan i’r Dinasyddion daro’r nod. Ond doedd na neb yng ngharfan Bangor wedi sgorio fwy nag unwaith yng Nghwpan Cymru’r tymor hwn felly roedd rhaid disgwyl i’r gwrthwynebwyr droi’r bêl i’w rhwyd ei hun am y trydydd tro yn erbyn Bangor yn y gwpan yn eu 4 gêm eleni!

Chris Davies oedd y nesaf i ymuno gyda Jamie Bradford o Aberdâr a Danny Dobbins o GAP Cei Connah oedd eisoes wedi sgorio i’w rhwyd eu hun i helpu Bangor i gyrraedd rownd derfynol y gwpan. Chris Simm greodd y cyfle ond roedd ei ergyd yn bell o’r targed cyn taro Davies druan oedd wedi gweithio mor galed i geisio ei rhwystro hi.

1-1 a Bangor oedd yn pwyso am y gôl fuddugol, eu ffitrwydd yn amlwg wrth i’r calonnau coch ddechrau blino ac arafu. Ond doedd Prestatyn ddim am roi’r ffidil yn y to a phan aeth hi i amser ychwanegol roedd hi’n fater o ddal eu gafael – a petai nhw’n eu gwneud hi at giciau o’r smotyn – Hill-Dunt oedd y boi i’w harbed nhw!

Ond gyda 10 munud o amser ychwanegol wedi chwarae, Michael Johnston yn derbyn ail gerdyn melyn am faglu’r penderfynol Andy Parkinson oedd wedi rhedeg yn ddi-baid trwy’r prynhawn – a’i gic rydd ganlynol gafodd ei throi i mewn gan Ross Stephens wrth y postyn agosaf i roi Prestatyn ar y blaen am yr eildro.

Gyda’r cloc yn tician a dim ond 10 dyn ar y cae roedd rhaid i Fangor wthio dynion ymlaen ond peryglus ydi gadael rhyddid y cae i Price a Parkinson, a’r ddau yn cyd-weithio’n glyfar i greu un cyfle olaf i Jason Price a wnaeth ddim camgymeriad wrth godi’r bêl dros Lee Idzi ac i gladdu gobeithion Nev o gael ei law ar y gwpan am y 4ydd tro mewn 6 tymor.

Y chwiban olaf yn seinio – selogion y Seasiders yn bloeddio ac enw newydd ar y gwpan a Phrestatyn yw’r 32ain clwb i gael eu coroni yn bencampwyr Cwpan Cymru. Stori anhygoel i dîm sydd wedi dod mor bell mewn cyn lleied o amser.

Llongyfarchiadau mawr i glwb pêl-droed Prestatyn.