Y gynghrair yn ymateb i golli Llanelli

stebonheath_padlock640
Sgorio

Sgorio

Dydd Mawrth, 23 Ebr 2013, 10:21

Cafodd Sgorio ymateb rhai o swyddogion, rheolwyr a chwarewyr Uwch Gynghrair Cymru i’r newyddion fod Clwb Pêl-droed Llanelli wedi ei ddirwyn i ben gan yr Uchel Lys.

Pum mlynedd ar ôl dod yn bencampwyr Uwch Gynghrair Cymru, cafodd Gorchymyn Gorfodol ei wneud oherwydd dyledion o £21,000 i’r adran Cyllid a Thollau.

Mwy > Llanelli yn colli’r frwydr yn yr Uchel Lys

Roedd cyn chwaraewr Llanelli, Wyn Thomas, oedd yn aelod o’r tîm gipiodd y bencampwriaeth yn 2008, sydd bellach yn chwarae dros Aberystwyth yn amlwg wedi ei siomi.

“Mae’n ergyd i’r dre i gyd,” meddai. “Roedden ni’n dim da ac fe enillon ni bopeth, oedden ni yn Ewrop, ond doedd pobl ddim yn dod i wylio’r gemau,” meddai.

Awgrymodd rheolwr Bangor, Neville Powell, fod coli Llanelli yn ogystal a bod yn drist yn adlewyrchiad gwael ar bêl-droed domestig Cymru.

“Mae colli Llanelli o’r gynghrair yn ergyd anferth,” meddai.

“‘Da ni’n ceisio hyrwyddo’r gynghrair yma ac mae’n rhaid i’r gynghrair edrych ar hyn a dweud bod angen i’r clybiau ‘ma cael eu rhedeg yn iawn.”

Mwy > Jeffrey yn ansicr beth yw dyfodol Llanelli

A chyfaddefodd Andrew Edwards, cynrychiolydd yr Uwch Gynghrair ar Gymdeithas Bêl-droed Cymru a chadeirydd Port Talbot, fod angen i’r clybiau gymryd y penderfyniad fel rhybudd.

“Mae hyn wedi digwydd o’r blaen gyda Chastell Nedd,” meddai wrth Sgorio “Mae Rhyl hefyd wedi dioddef yn y gorfennol, ac mae’n braf eu gweld nhw’n dod yn ôl tymor nesaf.

“Felly mae angen i pob swyddog a phob cadeirydd eistedd i lawr dros yr haf a sicrhau fod eu clwb yn gynaliadwy.”