Coleman: ‘Bydd Bale yn well na Giggs’

International Football – Friendly – Wales v Iceland
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Iau, 6 Maw 2014, 09:53

Dwi ddim yn siwr os oes yna ansoddeiriau ar ôl i ddisgrifio Gareth Bale … ond dwi’n siwr y galla’i ychwanegu at y corws sy’n canu clodydd y Galactico Cymreig bore ‘ma.

Roedd ei berfformiad yn erbyn Gwlad yr Iâ nos Fercher, yn arbennig am sawl rheswm.

Mae’r ffaith fod chwaraewr dryta’r byd wedi troi fyny yng Nghaerdydd wedi wythnos welodd o’n chwarae yn erbyn Schalke yng Nghynghrair y Pencampwyr cyn profi El Derbi Madrileño yn nodweddiadol yno’i hyn.

Byddai ambell un o sêr Cymru’r gorffenol wedi profi’r ‘llinynau gâr tyn’ chwedlonol cyn gêm gyfeillgar cyffelyb.

Ond nid Bale.

Mae arwr pob Cymro glan gloyw yn amlwg yn ysu ac yn mwynhau cynrychioli ei wlad.

Wedi’r fuddugoliaeth 3-1 dros Wlad yr Iâ welodd Bale yn creu dwy gôl cyn rhwydo trydedd odidog, dywedodd rheolwr Cymru, Chris Coleman, ei fod yn disgwyl i Bale fod yn well na Ryan Giggs … hyd yn oed.

“Roedd Gareth mor dda, dwi newydd ofyn iddo am ei lofnod fy hun!” chwarddodd Coleman.

“Nes i chwarae gyda Ryan Giggs, wrth gwrs, a dwi’n dweud o hyd mai fo ydi’r chwaraewr gorau dwi erioed wedi chwarae ochr yn ochr ag o.

“Ond dwi wir yn credu bydd Bale yn well chwaraewr mewn amser,” meddai.

Yn fy marn i, does dim ‘mater o amser’ amdani.

Bale ydi’r chwaraewr gorau ‘dwi erioed wedi cael y fraint o’i weld yng nghrys Cymru – rhestr sy’n cynnwys chwaraewyr arbennig fel Mark Hughes, Ian Rush, Leighton James … a Ryan Giggs.

Pob tro mae Bale yn cyffwrdd y bêl, mae ’na wefr o ddisgwyliad a chyffro yn fflachio o amgylch y stadiwm.

Roedd yr un peth yn wir am Giggs ar un adeg, ond y gwahaniaeth mwyaf rhwng Giggs a Bale … yng nghrys Cymru, beth bynnag … yw fod Bale yn llawer mwy tebygol o gyflawni rhywbeth nag oedd Giggs!

Mae hi werth nodi hefyd fod Bale bellach wedi rhwydo 12 gôl dros Gymru – yr un nifer â Giggs – a hynny ar ôl 44 o gemau. Fe gymrodd Giggs 62 o gemau i rwydo’i ddwsin o goliau.

“Sgoriodd Giggs goliau gwych dros Gymru o giciau rhydd,” meddai Coleman.

“Ond mae Gareth yn rhedeg heibio i bedwar neu bump o amddiffynnwyr er mwyn sgorio. Ac mae’n gwneud hynny’n rheolaidd.

“Mae o’n fwy deinamig, uniongyrchol ac yn gryfach na Ryan, ac mae hynny’n ddweud mawr. Dyw hyn ddim yn bod yn amharchus tuag at Giggs o gwbwl – roedd o’n chwaraewr gwych – ond dwi’n credu mai Gareth fydd y rhif un.”

“Roedd bod yn dyst i’w berfformiad yn y gêm yma werth y pris mynediad ar ei ben ei hun. Mae’r cefnogwyr oedd yma wedi gweld rhywbeth arbennig iawn,” ychwanegodd Coleman.

I aralleirio un o ganeuon Catatonia: “Every day when I wake up, I thank the Lord he’s Welsh“!