Ewro 2016: ffeithiau a ffigyrau

EURO 2016
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Sadwrn, 22 Chw 2014, 14:13

Dyma bopeth sydd angen ei wybod am gemau rhagbrofol Euro 2016 … wel, popeth, hynny yw, heb law yr ateb i bwy fydd yng ngrŵp Cymru

– bydd rhaid disgwyl tan ddydd Sul i wybod hynny!

Y Timau

Pot 1
Sbaen (deiliaid), Yr Almaen, Yr Iseldiroedd, Yr Eidal, Lloegr, Portiwgal, Groeg, Rwsia, Bosnia-Herzegovina

Pot 2
Wcrain, Croatia, Sweden, Denmarc, Swistir, Gwlad Belg, Gweriniaeth Tsiec, Hwngari, Gweriniaeth Iwerddon

Pot 3
Serbia, Twrci, Slofenia, Israel, Norwy, Slofacia, Romania, Awstria, Gwlad Pwyl

Pot 4
Montenegro, Armenia, Yr Alban, Ffindir, Latfia, Cymru, Bwlgaria, Estonia, Belarws

Pot 5
Gwlad yr Iâ, Gogledd Iwerddon, Albania, Lithwania, Moldofa, Macedonia, Azerbaijan, Georgia, Cyprus

Pot 6
Lwcsembwrg, Kazakhstan, Liechtenstein, Ynysoedd Faroe, Malta, Andorra, San Marino, Gibraltar

Wythnos o bêl-droed

O dan reolau diweddaraf Uefa bydd gemau yn cael eu cynnal o ddydd Iau hyd at ddydd Mawrth.
Ar wythnosau lle bydd Cymru’n chwarae dwy gêm bydd y gemau ar ddydd Iau a dydd Sul, dydd Gwener a dydd Llun neu dydd Sadwrn a dydd Mawrth.

Dyddiadau’r gemau

Gêm 1: 7–9 Medi 2014
Gêm 2: 9–11 Hydref 2014
Gêm 3: 12–14 Hydref 2014
Gêm 4: 14–16 Tachwedd 2014
Gêm 5: 27–29 Mawrth 2015
Gêm 6: 12–14 Mehefin 2015
Gêm 7: 3–5 Medi 2015
Gêm 8: 6–8 Medi 2015
Gêm 9: 8–10 Hydref 2015
Gêm 10: 11–13 Hydref 2015

Ar nôs Iau, Gwener, Llun a Mawrth bydd gemau yn cychwyn am 7.45yh ac ar ddydd Sadwrn a Sul bydd gemau yn cychwyn am 5.00yh a 7.45yh.

Bydd wyth grŵp o chwe tîm ac un grŵp o bump. Os daw Cymru allan yn y grŵp o bump, ni fyddwn yn wynebu Lloegr, Yr Almaen, Yr Eidal, Sbaen na’r Iseldiroedd sydd yn gorfod bod mewn grŵp o chwech am resymau hawliau teledu.

Ond bydd y grŵp o bump yn cynnwys Ffrainc, fydd yn chwarae gemau cyfeillgar yn erbyn gweddill timau’r grŵp!

Gwleidyddiaeth bêl-droed

Am resymau gwleidyddol, ni all Azerbaijan ac Armenia fod yn yr un grŵp, nac ychwaith Sbaen a Gibraltar, ond mae yr anghydfod rhwng Rwsia a Georgia wedi dod i ben ac fe all y ddwy wlad yma rannu’r un grŵp bellach.

Wynebau cyfarwydd

O’r holl dimau gall Cymru wynebu yng ngemau rhagbrofol Euro2016, Lloegr yw’r wyneb mwyaf cyfarwydd. Mae’r ddwy wlad wedi wynebu eu gilydd 101 o weithiau – y tro diwethaf yn ystod gemau rhagbrofol Euro 2012.

Yr Alban yw’r tîm mae Cymru wedi herio fwy nag unrhyw un arall ond mae gwŷr Gordon Strachan yn yr un pot â Chymru tro yma!

Erioed wedi cwrdd

‘Dyw Cymru erioed wedi wynebu Lithwania, Andorra, Kazakhstan na Gibraltar.