FA i dorri cytundeb

fifa-hq
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Mawrth, 9 Rhag 2014, 14:28

Mae Sgorio ar ddeall fod Cymdeithas Bêl-droed Lloegr ar fin torri cytundeb fyddai wedi gweld Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn enwebu Is-Lywydd nesaf Ynysoedd Prydain ar FIFA.

Rhennir y sedd ar bwyllgor gwaith 25-aelod FIFA rhwng y pedair cymdeithas Brydeinig ers 1946 gyda Jim Boyce o Ogledd Iwerddon yn llenwi’r rôl ar hyn o bryd.

Credir fod cytundeb wedi ei arwyddo gan y bedair Cymdeithas Brydeinig yn 2011 fyddai wedi gweld Cymru, sydd erioed wedi cael cynrychiolydd yn y rôl, yn cael enwebu’r Is-Lywydd nesaf pan fo tymor Boyce yn dod i ben yn 2015.

Ond mae’r FA yn honni fod y cytundeb bellach yn ddi-werth ers i ddiwygiadau diweddar FIFA weld y rôl yn cael ei phasio ymlaen i UEFA, hyn er gwaetha’r ffaith fod UEFA wedi awgrymu y byddent yn cefnogi rhoi’r rôl i aelod o Loegr, Cymru, Yr Alban neu Gogledd Iwerddon.

Yn hytrach na chefnogi enwebiad CBDC, mae’r FA wedi enwebu David Gill, cyn brif weithredwr Manchester United ac aelod presenol o bwyllgor gwaith UEFA.

Bydd 54 aelod UEFA yn pleidleisio i ddewis Is-Lywydd yng nghyngres blynyddol Uefa fydd yn cael ei gynnal yn Vienna ym mis Mawrth 2015.