Mae’r carnifal ’di cyrraedd

bienvenue-640
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Gwener, 21 Chw 2014, 17:26

Mae’r carnifal di cyrraedd de Ffrainc … na, nid Carnival de Nice … ond carnifal Uefa.

Tra bo trigolion y Cote d’Azur yn mwynhau ffair fwyd y Roi de La Gastronomie yn y ddinas hyfryd ar y Riviera, mae teulu pêl-droed Uefa wedi ymgynyll yma hefyd er mwyn darganfod eu tynged yng ngemau rhagbrofol Euro 2016.

Bydd adeilad mawreddog yr Acropolis o dan ei sang ddydd Sul gyda swyddogion, rheolwyr ac aelodau’r wasg o 54 o wledydd, o Albania i Wcrain, ac yn eu plith bydd criw Sgorio.

Ac am y trydydd pencampwriaeth yn olynol, mae ’na wlad newydd i ychwanegu at y rhestr.

Kazakhstan oedd yr aelod newydd wrth geisio cyrraedd Ewro 2008 ar ôl i’r cyn weriniaeth Sofietaidd drosglwyddo o Ffederasiwn Bêl-droed Asia ac, ar ôl dod yn annibynol o Serbia, Montenegro, oedd yn ymddangos am y tro cyntaf ar gyfer Ewro 2012.

Ond y tro yma, Gibraltar fydd yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf ar y lefel rhyngwladol ar ôl dod yn aelodau llawn o Uefa ym mis Mai 2013.

Ac yn ogystal â chael y nifer fwyaf o wledydd yn y gemau rhagbrofol, Euro 2016 fydd y rowndiau terfynol mwyaf hefyd.

Gyda Michel Platini wedi ymestyn y bencampwriaeth yn ei famwlad i gynnwys 24 o wledydd – bron i hanner aelodau Uefa – mae gan Gymru gyfle gwirioneddol dda o sicrhau llwyddiant am y tro cyntaf ers 1976.

Ia … ers 1976.

Mae hi’n rhy hawdd anghofio campau tîm Mike Smith lwyddodd i orffen ar frig grŵp oedd yn cynnwys Awstria, Hwngari a Lwcsembwrg ym 1975/76.

Bryd hynny, wrth gwrs, dim ond pedair gwlad oedd yn cyrraedd y rowndiau terfynol a chwaraewyd gemau’r rownd yr wyth olaf dros ddau gymal.

Colli mewn gemau hynod ddadleuol yn erbyn Iwgoslafia oedd hanes Cymru, ond ‘dyw hynny ddim i fychanu mawredd eu camp yn cyrraedd yr wyth olaf.

Er mwyn dod yn agos at efelychu Terry Yorath, John Toshack, Leighton James a’u cyfoedion bydd gofyn i Gymru orffen yn y trydydd safle yn eu grŵp.

Gyda 23 o wledydd yn ymuno â Ffrainc ymhen dwy flynedd, bydd y ddwy wlad sy’n gorffen ar frig y grŵp yn sicrhau eu lle yn y rowndiau terfynol.

Bydd y wlad sy’n gorffen â’r record orau yn y trydydd safel hefyd yn gallu bwcio taith i Ffrainc tra bod yr wyth gwlad arall yn y trydydd safle yn herio eu gilydd mewn gemau ail gyfle.

Wrth gwrs, mae’r her sy’n wynebu Cymru yn llwyr ddibynol ar y gwleydd eraill fydd yn dod allan o r het yn yr un grŵp â ni.

Er enghraifft, ‘dwi’n siwr byddai’n well gan Chris Coleman weld Moldofa yn dod allan o bot 5 yn hytrach na Gwlad yr Iâ – er bydda’i pwy bynnag sy’n gyfrifol am drefnu teithiau’r FAW yn meddwl fel arall!

A dwi’n siwr bydd Coleman yn fwy hyderus o allu cipio pwyntiau yn erbyn Bosnia-Herzegovina o bot 1 na gan Yr Almaen neu Sbaen.

Felly tra bo’n bysedd ni oll wedi’w croesi am grŵp gymharol hawdd, mae’n tynged ni yn nwylo’r Duwiau pêl-droed fydd yn cwrdd yn Nice ddydd Sul!

A chofiwch gadw llygaid ar ein ffrwd Twitter trwy gydol y penwythnos wrth i ni ddod â’r straeon, y clecs a’r ymateb o bersbectif Gymreig yn syth o Nice.

Dilynwch @Sgorio er mwyn cael ymateb Dylan Ebenezer a Gary Pritchard o Nice