Malcolm Allen: Tymor anodd i ddod i Monk ac Abertawe

Garry Monk
Sgorio

Sgorio

Dydd Mawrth, 5 Awst 2014, 10:50

Ar drothwy gêm gyfeillgar olaf Abertawe cyn dechrau’r tymor newydd, mae Malcolm Allen yn rhagweld tymor hir ac anodd i dîm Garry Monk.

Bydd y gêm yn erbyn Villarreal yn fyw ar wefan S4C am 3 o’r gloch ar ddydd Sadwrn 9 Awst ac mae Allen yn credu bydd y prawf yn erbyn un o dimau La Liga o Sbaen yn llinyn mesur da i Monk a’i dîm.

“Dwi’n gwybod y bydd llawer o gefnogwyr Abertawe yn anghytuno hefo mi, ond dwi’n gweld yr Elyrch yn ei chael hi’n anodd iawn y tymor hwn.

“Rhaid iddyn nhw gael dechrau da neu fe fyddan nhw’n wynebu’r frwydr o geisio osgoi disgyn o’r Uwch Gynghrair o’r dechrau un,” meddai cyn-chwaraewr Cymru a Newcastle.

Penodwyd Garry Monk yn reolwr Abertawe ym mis Chwefror 2014 ar ôl i Michael Laudrup adael y clwb, felly hwn fydd tymor cyntaf llawn Monk fel rheolwr.

“Mae gynnon nhw reolwr ifanc dibrofiad ac wedi colli amryw chwaraewr allweddol. Fe fydd yn anodd cael hyd i chwaraewyr i lenwi sgidiau Ben Davies, Michu a Michel Vorm.

“Ond os gallan nhw gael dechrau da – gan gynnwys buddugoliaeth swmpus yn y gêm gyfeillgar hon, fe all roi hyder i’r chwaraewyr yn yr ystafell newid.

“Bydd hi’n frwydr ddifyr yn erbyn tîm Villarreal sydd wedi bod ymhlith goreuon La Liga dros y blynyddoedd ond sy’n dal i ail sefydlu ei hun yn y Primera ar ôl un tymor yn yr adran is yn 2012/13.”

Bydd y gêm gyfeillgar rhwng Abertawe a Villarreal yn fyw ar wefan S4C am 3 o’r gloch ar ddydd Sadwrn 9 Awst.

A bydd modd gweld y gêm gyfan eto ar S4C ar y teledu y diwrnod canlynol ar ddydd Sul 10 Awst am 4.00pm gyda’r arwr lleol, John Hartson, yn dadansoddi a thrafod.

Bydd sylwebaeth Saesneg ar gael ar y gwasanaeth botwm coch ar gyfer y ddau ddarllediad