Merched Cymru’n gobeithio tanio

International Football – FIFA Women’s World Cup Canada 2015 – Qualifying Group 6- Wales v Ukraine
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Mawrth, 6 Mai 2014, 14:02

Nos Iau bydd tîm Merched Cymru yn dychwelyd i Fangor i chwarae gêm rhyngwladol am y tro cyntaf ers 1997.

Dim ond ers 1992 mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi mabwysiadu tîm rhyngwladol y merched yn swyddogol a bryd hynny roedd tîm merched Bangor yn eu hanterth gyda chwaraewyr fel Cheryl Foster, Tania Jones, Manon Lloyd Williams a golwr presenol Cymru, Nicola Davies, i gyd yn rhan anatod o garfan y dinasyddion a Chymru.

Bangor hefyd oedd y clwb cyntaf i gynrychioli Cymru yng Nghwpan Uefa i Ferched yn 2002 ac mae enw Bangor City Girls wedi ei dorri ar Gwpan Merched Cymru dair gwaith.

Yn anffodus, does dim tîm merched yn bodoli yn y ddinas bellach, ond er hynny, mae pêl-droed Merched yn mynd o nerth i nerh trwy Gymru gyfan.

Montenegro fydd gwrthwynebwyr Cymru yn Nantporth wrth iddynt geisio atgyfnerthu’r ail safle yng Ngrŵp 6 o gemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2015 yng Nghanada.

Mae hi’n dweud cyfrolau erbyn hyn fod tîm Merched Cymru yn gymharol siomedig ar ôl gorfod bodloni ar gêm gyfartal yn erbyn ail ddetholion y grŵp, Wcraín, fis diwethaf – er mai pedwerydd detholion y grŵp ydi Cymru.

Ar ôl trechu Belarws 1-0 yn eu gêm agoriadol llwyddodd Cymru i gyfyngu merched Lloegr i ddwy gôl yn unig yn eu hail gêm.

Gyda Lloegr eisoes wedi rhwydo chwe gôl yn erbyn Belarws, wyth yn erbyn Twrci a naw yn erbyn Montenegro, roedd llwyddo i rwystro’r prif ddetholion rhag sgorio goliau di-ri yn dipyn o gamp.

A chafwyd hwb anferth i’w dyhead o gyrraedd Cwpan y Byd gyda buddugoliaeth swmpus 5-1 yn Nhwrci cyn y gêm gyfartal 1-1 ag Wcraín yn Llanelli.

Felly beth sy’n gyfrifol am y gwelliant diweddar yn nhîm pêl-droed Merched Cymru?

Dwi ddim yn credu y byddai’n ormod o naid i ddweud mai gweledigaeth a gwaith caled y rheolwr, Jarmo Matikainen, sy’n bennaf gyfrifol.

Penodwyd y gŵr o’r Ffindir ar ddechrau 2010 gyda’r bwriad, nid yn unig o arwain y tîm cenedlaethol, ond hefyd i ddatblygu gêm y merched yn gyfan gwbwl yng Nghymru.

Ar y pryd, roedd Cymru yn rif 50 ar restr detholion Fifa, newydd golli yn erbyn Azerbaijan yn Baku yng ngemau rhagbrofol Cwpan y Byd 2011 ac wedi colli eu capten, Jayne Ludlow.

Roedd Ludlow, capten Arsenal, ac un o sêr y byd pêl-droed merched, wedi cerdded allan ar y tîm cenedlaethol yn dilyn anghydfod gyda’r cyn reolwr, Adrian Tucker, ac wedi bod yn feirniadol iawn o Gymdeithas Bêl-droed Cymru ers sawl tymor.

I fod yn deg i’r Gymdeithas Bêl-droed – brawddeg sydd ddim yn cael ei sgwennu’n aml – penderfynwyd fod angen strwythur newydd a phroffesiynol i gêm y merched yng Nghymru a penodwyd Matikainen fel y rheolwr llawn amser cyntaf i dîm y merched.

Yn sgîl ei benodiad mae timau iau merched Cymru wedi mwynhau mwy o lwyddiant ac wedi cau’r bwlch ar rhai o enwau mwyaf pêl-droed merched.

A llwyddodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ddenu Pencampwriaeth dan19 Uefa i Gymru llynedd; digwyddiad roddodd hwb sylweddol i’r gamp ymysg merched Cymru.

Ond mae’r gwelliant mwyaf wedi dod gyda’r garfan rhyngwladol.

Yn ei ail gêm wrth y llyw talwyd y pwyth yn ôl i Azerbaijan gyda buddugoliaeth 15-0 ar Barc Latham, Y Drenewydd, ac erbyn ei bedwaredd gêm, roedd Matikainen wedi dwyn perswâd ar Ludlow i ddychwelyd i’r gorlan.

Erbyn hyn, mae Ludlow wedi ymddeol unwaith eto, ond y tro yma mae hi wedi cymryd rôl hyfforddi gyda thimau ieuenctid Merched Cymru.

Ac mae ei mantell fel seren Cymru wedi ei fabwysiadu gan Jessica Fishlock, a ’di dyn ddim yn gor-ddweud wrth alw Fishlock yn un o sêr amlycaf y byd pêl-droed – hi ydi Gareth Bale tîm merched Cymru!

Dechreuodd ei gyrfa gyda chlwb Merched Dinas Caerdydd ond roedd ei thalent, a’i awch i lwyddo, yn amlwg yn gynnar iawn yn ei gyrfa pan symudodd i’r Iseldiroedd â chlwb AZ Alkmaar.

Ar ôl casglu gwobrau lu gydag AZ, Academi Bryste yn Lloegr, Melbourne Victory yn Awstralia a Glasgow City yn yr Alban, mae hi bellach yn un o’r ychydig chwaraewyr tramor yng Nghyngrair Broffesiynol America gyda Seattle Reign.

Mae Fishlock wedi canu clodydd Matikainen a’i weledigaeth ar sawl achlysur gan ddiolch iddo am weld potensial y garfan.

Y nod i Gymru nawr yw’r nod cyfarwydd hwnnw o gyflawni’r potensial a chyrraedd un o prif bencampwriaethau’r byd pêl-droed.

‘Dyw Canada 2015 ddim allan o’u gafael felly ’da chi, dewch draw i Nantporth nos Iau i gefnogi un o wir lwyddianau pêl-droed Cymru.