O Michael i’r Mynach – newid mawr yn Abertawe

Football – FA Premier League – Liverpool FC v Swansea City FC
Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Mercher, 5 Chw 2014, 13:47

Mae hi’n bosib bod Garry Monk wedi deffro droeon ar ôl breuddwydio ei fod yn rheoli Abertawe. Deffro’n chwys i gyd ar ôl dychmygu derbyn galwad eiliad olaf i gymryd gofal o’r tîm.

A hynny ar gyfer un o’r gemau mwyaf erioed yn erbyn yr hen elynion.

Wel, bore da Mr Monk – dim breuddwyd yw hyn bellach!

Mae’r newyddion bod Abertawe wedi diswyddo Michael Laudrup wedi bod yn sioc i lawer – yn enwedig ar drothwy un o’r gemau darbi mwyaf yn erbyn Caerdydd.

Ond mae’r sibrydion bod yna broblemau lawr y Liberty wedi bod yn chwyrlio o gwmpas SA1 a’r cyffiniau ers wythnosau.

A does ond angen edrych ar y tabl a’r canlyniadau dros y misoedd diwethaf i weld bod rhywbeth mawr o’i le.

Os oes yna wirionedd i’r straeon am raniadau ymysg y garfan yna mae’r dyddiau nesaf yn mynd i fod yn holl bwysig i Monk.

Mae hi’n siŵr bydd rhai ddim yn hapus gyda’r newid ond bydd yna gymeriadau cryf wrth ei ochr – cymeriadau sy’n rhan o wead y clwb.

Yn eu plith mae Alan Curtis.

Ychydig dros ddegawd sydd ers un o’r gemau mwyaf yn hanes Abertawe. Bu bron i’r Elyrch ddisgyn o’r gynghrair bel droed yn gyfan gwbl – roedd eu tynged yn dibynnu ar ganlyniad gem olaf y tymor gartref yn erbyn Hull.

Mae nifer o chwaraewyr wedi son am araith ‘Curt’ cyn y gêm enfawr ar Y Vetch. Araith i ysbrydoli – araith i sicrhau bod pawb yn sylweddoli yn union beth yw pwysigrwydd y clwb.

Enillodd Abertawe o 4-2. Diwedd ar y dioddef a dechrau’r dyddiau da.

Mae Abertawe wedi bod ar frig y don ers hynny.

Ton sydd wedi eu cario o ddyfnderoedd y gynghrair bel droed i uchelfannau Uwch Gynghrair Lloegr.

Dim pawb sydd wedi profi cyfnod anodd. Ond, mae yna hen ddigon o gwmpas y clwb – gan gynnwys Garry Monk – ac yn fwy arwyddocaol – y Cadeirydd Huw Jenkins – sy’n cofio’r dyddiau du.

Maen nhw wedi gweld yn union beth sy’n gallu digwydd ar ôl dechrau disgyn lawr y cynghreiriau.

Dyw ail adrodd hynny ddim yn opsiwn. Dyna pam mae Laudrup wedi gadael.

Er y llwyddiant – roedd y clwb yn cerdded yn eu cwsg yn syth tuag at y cwymp.

Chi ddim cweit yn gallu gweld y môr o Stadiwm Liberty. Dim fel y dyddiau lawr Y Vetch – pan oedd blas yr halen o’r heli yn cymysgu gydag arogl yr Hot Dogs a’r Benson & Hedges.

Efalle bod Y Vetch wedi mynd ond mae’r tonnau’n dal i daro.

Ac mae clwb Abertawe yn croesi bysedd bod penllanw eu ton arbennig nhw ddim wedi cyrraedd eto.