O’r Annus Mirabilis i’r Horribilis

morrell-tlws
Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Mawrth, 4 Maw 2014, 07:00

Yr adeg yma flwyddyn ddiwethaf roedd clybiau pêl droed Cymru yn mwynhau ‘y tymor gorau erioed’.

Roedd Abertawe newydd godi Cwpan Capital One yn Wembley. Wrecsam newydd gyrraedd Wembley yn Nhlws FA Lloegr – ac ar frig Uwch Gynghrair Blue Square.

Caerdydd ar frig y Bencampwriaeth yn paratoi i ddathlu dyrchafiad i Uwch Gynghrair Lloegr.

A Chasnewydd yn llygadu Wembley a dyrchafiad yn ôl i’r gynghrair bel droed – ar draul Wrecsam yn anffodus.

Dyw’r deuddeg mis diwethaf ddim wedi bod yn garedig.

Pwy feddyliau y byddai tri o’r pedwar clwb wedi newid eu rheolwr o fewn deuddeg mis? Justin Edinburgh yw’r unig un sy’n parhau yn ei swydd – ac er bod hyn yn beth peryglus i’w ddatgan – mae hi’n braf dweud ei fod yn hollol ddiogel hefyd.

Colli’r rheolwr ifanc talentog i glwb arall yw’r unig fygythiad i Gasnewydd.

Andy Morrell yn Wrecsam yw’r diweddaraf i golli ei swydd. Roedd y cyhoeddiad ei fod yn gadael yn cwblhau trindod druenus ar ôl i Gaerdydd ag Abertawe hefyd newid rheolwyr.

Newid er mwyn aros yn Uwch Gynghrair Lloegr oedd y penderfyniad yn achos y ddau glwb o Dde Cymru.

Does dim modd dadlau gyda’r penderfyniad yn Abertawe. Roedd y clwb yn dechrau edrych ar goll o dan arweiniad Michael Laudrup – gyda’r rheolwr hefyd yn ymddangos fel ei fod wedi colli diddordeb yn llwyr.

Mae penodi Garry Monk wedi gwneud byd o wahaniaeth. Er mai dim ond un gêm mae’r Elyrch wedi ennill yn y cyfnod yna mae yna deimlad bod pethau wedi gwella.

Roedd y perfformiad yn Napoli yn dangos yn glir bod dim llawer yn bod a gyda’r antur Ewropeaidd ar ben maen nhw nawr yn glir i ‘ganolbwyntio ar y gynghrair’.

Mae’r chwaraewyr i’w gweld yn hapusach – a dyna yn y bôn yw’r her fwyaf i reolwr.

Gallwch drafod tactegau hyd syrffed ond os yw’r chwaraewyr yn rhoi 100% yna mae gobaith. Yr eiliad mae hynny yn newid – fel y gwelwyd gyda Laudrup – mae yna broblemau.

Ac wedyn mae sefyllfa Caerdydd.

Pwy a ŵyr beth fyddai wedi digwydd tase Malky Mackay wedi aros yn y brifddinas? Ond dyw pethau yn bendant ddim wedi gwella o dan Ole Gunnar Solskjaer.

Dewch i fod yn onest roedd y clwb ddim yn neud yn wych cyn i Mackay adael. Ond roedd y tîm yn cipio pwyntiau prin o bryd i’w gilydd – digon i awgrymu bod gobaith aros yn y brif adran oleuaf.

Colli dwy yn olynol oedd ei rhediad gwaethaf yn y gynghrair.

Collodd Solskjaer ei dair gem gyntaf!

Rhaid dweud yn syth bod dwy o’r gemau yna ym Manceinion yn erbyn City a Utd. Ond mae hefyd yn dangos bod cyfnod Mackay ddim mor wael â hynny.

Pedwar pwynt mewn wyth gem yw cyfanswm pitw Solskjaer – ac er bod rhai o’r gemau wedi bod oddi cartref yn erbyn y cewri mae’r rhediad diweddar yn drychinebus.

Dyw’r tîm ddim wedi sgorio yn y tair gem ddiwethaf ac roedd y golled gartref o 4-0 yn erbyn Hull yn teimlo fel hoelen arall yn yr arch.

Dim cweit yr hoelen olaf – ond mae’r mwrthwl yn barod i daro!

Bydd hi’n ddiddorol gweld sut fydd chwaraewyr Wrecsam yn ymateb ar ôl i Andy Morrell adael.

Roedd colli rownd derfynol y gemau ail gyfle yn erbyn Casnewydd yn ergyd anferth. A dyw’r Dreigiau ddim wedi llwyddo taro yn ôl ar ôl dechrau ofnadwy i’r tymor.

Dyw hi ddim rhy hwyr i gyrraedd y gemau ail gyfle eto tymor yma – ond dim llawer fyddai digon dewr i broffwydo hynny.

Paratoi ar gyfer tymor nesaf yw’r peth pwysig nawr i Wrecsam. Felly hefyd Abertawe.

O ran Caerdydd mae’r wythnosau nesaf yn rhai enfawr.

Er bod y perchennog Vincent Tan yn credu bydd y rheolwr newydd yn cadw’r clwb yn Uwch Gynghrair Lloegr – mae’r ffeithiau moel yn awgrymu mai disgyn bydd eu tynged.

Mae angen pum buddugoliaeth yn yr 11 gem olaf yn ôl Solskjaer – dim ond pum gwaith maen nhw wedi ennill drwy’r tymor. Efallai bod y rheolwr a’r perchennog yn meddwl bod gobaith ond mae’r ddau yna yn bendant yn y lleiafrif.

Rwy’n amau y bydd hi’n Annus Horribilis i Gaerdydd yn anffodus.

Dioch byth am Gasnewydd!