Platini: cyfle i bêl-droed rhyngwladol serenu

Michel Platini
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Sadwrn, 22 Chw 2014, 16:30

Yn ei gynhadledd i’r wasg yn y Palais des Congrès Acropolis brynhawn Sadwrn, ceisiodd llywydd Uefa, Michel Platini, egluro’r rhesymeg tu ôl i’r “wythnos o bêl-droed” fydd yn dod i rym yn ystod gemau rhagbrofol Euro2016.

Ar gyfer y gemau rhagbrofol nesaf, bydd gemau’r holl grwpiau yn cael eu cynnal dros gyfnod o chwe diwrnod o ddydd Iau hyd at ddydd Mawrth, a’r rhesymeg, yn ôl Platini, yw i godi proffil y gêm rhyngwladol.

“Mae gan y clybiau Gynghrair y Pencampwyr a Cynghrair Europa ac roeddem yn teimlo bod pêl-droed rhyngwladol yn cael ei wthio allan o lygaid y cyhoedd,” eglurodd.

“Roedd yn benderfyniad gwleidyddol i sicrhau fod y timau rhyngwladol yn cael y sylw haeddianol a bydd y fformat newydd yn rhoi cyfle i bobl Ewrop wylio holl gemau’r cyfandir ac nid gemau eu gwlad eu hunain yn unig.”

Ac roedd y Ffrancwr yn sydyn iawn i ymateb i unrhyw feirniadaeth o’r nifer o wledydd fydd yn chwarae yn Ffrainc yn Euro2016 gan fynnu na fyddai cael 24 o dimau yn gwanhau’r bencampwriaeth.

“Roedd Lloegr a’r Almaen yn erbyn y syniad, ac un wlad arall os dwi’n cofio’n iawn, ond roedd y mwyafrif helaeth o blaid y newid a gynnigiwyd gan Iwerddon a’r Alban,” meddai.

“Mae ’na sawl tîm cryf o fewn Uefa a gallwn gael 24 tîm da iawn yn Ffrainc.

“Efallai bydd y pump neu chwech tîm cryfaf yn ei chael yn rhwydd i sicrhau eu lle ond bydd y timau sydd wedi eu dethol rhwng 15 a 40 yn cael brwydr dda iawn i gyrraedd y rowndiau terfynol a gall hynny ond fod yn newyddion da i’r gêm.

“Ond cofiwch, efallai bydd rhai gwledydd sydd ddim yn cyrraedd Ffrainc yn gwrthio am 32 tîm tro nesaf,” chwarddodd!