Pulis yn gadael Palace

Football – FA Premier League – Swansea City FC v Crystal Palace FC
Gary Pritchard

Gary Pritchard

Dydd Gwener, 15 Awst 2014, 10:35

Yr unig beth sy’n synnu dyn yn y byd pêl-droed bellach ydi’r ffaith fod pethau’n dal i fy synnu!

Dau ddiwrnod cyn gêm agoriadol Uwch Gynghrair Lloegr, mae rheolwr Crystal Palace, Tony Pulis wedi gadael y clwb.

Mae’r term mutual consent yn cael ei ddefnyddio’n aml iawn pan fo rheolwr yn gadael ei swydd, a ‘dyw’r sefyllfa yma ddim gwahanol.

Ond wrth ddarlen rhwng y llinellau doedd dim llawer o gytundeb rhwng Pulis a Palace dros yr haf, ac yn sicr doedd dim llawer o Gymraeg rhwng Pulis a chyd-gadeirydd y clwb, Steve Parish er gwaetha’r ffaith i’r Cymro gyflawni gwyrthiau ar Barc Selhurst tymor diwethaf.

Pan gymrodd yr awenau ym mis Tachwedd, roedd Palace wedi’w hangori ar waelod y Uwch Gynghrair Lloegr ond o dan arweiniaeth Pulis, gorffennodd Palace yn 11eg – 12 pwynt uwchben safleoedd y cwymp.

Ar ddiwedd y tymor cafodd ei urddo’n reolwr y flwyddyn yn Uwch Gynghrair Lloegr gan ei gyd reolwr yng Nghymdeithas Rheolwyr y Gynghrair.

Ond ymddengys nad oedd popeth yn fel i gyd yn ne Llundain.

Mae lle i gredu fod Pulis yn hynod rhwystredig o’i allu … neu ddiffyg gallu … i arwyddo’r chwaraewyr yr oedd wedi dargedu, er ei fod wedi gadael ar yr un diwrnod y llwyddodd Palace i arwyddo amddiffynnwr 24-mlwydd-oed Lerpwl, Martin Kelly.

Kelly, sydd wedi ennill un cap dros Loegr mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Norwy yn 2012, yw’r pedwerydd chwaraewr i ymuno â Palace dros yr haf yn dilyn Chris Kettings, Brede Hangeland ac ymosodwr Caerdydd, Fraizer Campbell.

Hyfforddwr y tîm cyntaf, Keith Millen, fydd yn cymryd yr awenau dros dro ar gyfer ymweliad Arsenal â Pharc Selhurst yn yr Uwch gynghrair brynhawn Sadwrn ond bydd meddyliau’r bwrdd yn troi’n sydyn at benodi olynydd i’r Cymro.

Ac un enw sy’n siwr o ymddangos ar eu rhestr yw Cymro arall a chyn ffefryn Palace, Chris Coleman.

Roedd Coleman yn ffefryn gan y bwcis cyn i Pulis cael ei benodi ym mis Tachwedd a synnwn i ddim petai Palace yn mynd ar ôl y ‘sgwarnog yma eto nawr bod Pulis wedi gadael.

Ond byddai hynny’n ergyd drom i ymgyrch Cymru o gyrraedd Euro 2016 sy’n cychwyn yn Andorra ar 9 Medi … oni bai, wrth gwrs, bod Coleman a Pulis yn cyfnewid swyddi?