Y gêm olaf a’r gêm fwyaf

bangor-rhyl
Dylan Ebenezer

Dylan Ebenezer

Dydd Mercher, 14 Mai 2014, 14:37

Mae Uwch Gynghrair Cymru wedi bod dan y lach yn ddiweddar. Llawer yn beirniadu’r fformat. Nifer yn cwestiynu’r niferoedd – dyw’r 12 ddim yn plesio pawb.

Y gwyn yn gynyddol yw bod y clybiau yn chwarae’u gilydd gormod.

Bydd Bangor a’r Rhyl yn cwrdd am y seithfed tro tymor yma brynhawn sadwrn. Ond bydd neb yn poeni am hynny ar Nantporth.

Ar yr union adeg pan oedd angen hwb ar y gynghrair yma mae yna gêm i godi’r galon.

Gem rhwng dau o’r hen enwau mawr – dau glwb a chefnogaeth gref – a gelyniaeth danllyd.

Gem i benderfynu pwy fydd yn Ewrop tymor nesaf. A gem sydd werth bron i £100,000 i’r enillydd.

Mae gan rownd derfynol gemau ail gyfle Cynghrair Europa y potential i fod yn un o’r achlysuron mwyaf yn hanes y gynghrair yma.

Roedd methu cyrraedd Ewrop tymor diwethaf yn dipyn o ergyd i Fangor. Ergyd ariannol yn amlwg – ond hefyd yn ergyd i’w statws.

Ond ochr arall y geiniog – neu’r diffyg ceiniogau – yw datblygiad y chwaraewyr ifanc.

Pwy a ŵyr os fyddai’r fath chwyldro wedi digwydd heb y methiant o ran Ewrop? Canlyniad y cyfan yw bod gwaed lleol newydd wedi cyfoethogi’r tîm gan hefyd blesio’r cefnogwyr.

Roedd y criw ifanc yn amlwg eto ganol wythnos. Er colli rownd derfynol Cwpan Arfordir Gogledd Cymru yn erbyn Caernarfon – roedd y tîm yn llawn chwaraewyr sydd wedi creu argraff tymor yma.

Y gobaith yw bydd y datblygiad yn parhau.

Un o’r hen bennau oedd yr arwr yn erbyn Y Drenewydd yn y rownd gyn derfynol – Les Davies.

Ar adegau mae hi bron yn amhosib stopio’r ymosodwr – ac roedd ‘Y Truck’ ar ei orau ddydd Sadwrn.

Yn gryf ac yn gystadleuol – roedd ei berfformiad yn ysbrydoledig – a dangosodd gyda’i gyffyrddiad godidog i greu’r unig gol bod yna dipyn mwy i’w gêm na nerth corfforol.

Bydd angen yr agwedd glyfar hynny hefyd yn erbyn Y Rhyl .

Mae Greg Strong wedi adeiladu tîm o gewri ar y Belle Vue – o’r cefn i’r blaen mae yna chwaraewyr anferth sy’n barod am unrhyw frwydr.

Ac os yw’r Truck yn bwysig i Fangor yna mae’r Bwystfil yn enfawr i’r Rhyl.

Yr ymosodwr Steve Lewis yw’r Bwystfil.

Dyw ei record sgorio ddim yn agos i un Davies, ond fe darodd ddwy yn y fuddugoliaeth swmpus yn erbyn Caerfyrddin yn y rownd gynderfynol. Sgoriodd ei bartner yn yr ymosod Dave Forbes ddwy hefyd – amseru perffaith?

Ond dim maint corff yw popeth – ac yng nghanol y cewri mae yna chwaraewr sy’n cadw’r peiriant i droi yn ddidrafferth – Paul McManus.

Mae’i ddylanwad yn amlwg a’i gyfraniad yn gampus.

Sgoriodd McManus a Forbes yn Nantporth ar benwythnos agoriadol y tymor wrth i’r Rhyl ennill yn erbyn Bangor gan ddangos i bawb ei bod yn barod i herio unwaith eto.

Byddai ennill yno eto yn ddiweddglo rhyfeddol i’w tymor cyntaf yn ôl yn y gynghrair.

Mae hi’n siŵr na fydd Bangor a’r Rhyl yn poeni gormod am beth fydd oblygiadau’r gêm yma yn gyffredinol – ennill a chyrraedd Ewrop yw’r bwriad.

Ond fe allai’r rownd derfynol fod yn hwb hyfryd – holl bwysig i Uwch Gynghrair Cymru.