5-y-Penwythnos

tim gem 17

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru yr wythnos.

Jonathan Hood (Port Talbot)
Nid yn aml gall chwaraewr frolio ei fod wedi sgorio ac arbed cic o’r smotyn yn yr un gêm, ond dyna’n union wnaeth Jonathan Hood yn erbyn Y Drenewydd bnawn Sadwrn. Sgoriodd Hood yn yr hanner cyntaf i roi’r Gwŷr Dur ar y blaen gyda’i 7fed gôl o’r tymor. Wedi anaf i’r golwr Steve Cann bu’n rhaid i’r eilydd Conah McFenton ddod ymlaen rhwng y pyst, ond doedd McFenton heb fod ar y cae ers prin chwarter awr pan gafodd gerdyn coch a’i hel o’r maes. Felly, rhoddodd Jonathan Hood y menyg ymlaen ond methodd arbed y gic o’r smotyn gan Sean Evans. A gyda pum munud yn weddill cafodd Y Drenewydd gyfle arall o’r smotyn ond y tro hwn, roedd Hood yn drech nac Evans gan arbed y cynnig yn isel i’w chwith gan achub pwynt pwysig i Bort Talbot.

Aeron Edwards (Y Seintiau Newydd)
Aeron Edwards oedd seren y gêm wrth i’r Seintiau daro pedair heibio i Airbus brynhawn Sadwrn. Roedd Edwards yn rheoli’r gêm yn feistrolgar yng nghanol cae gan beidio rhoi troed o’i le am y 90 munud. Creodd Edwards ail gôl Cieslewicz gyda phas wedi’w mesur yn berffaith ac yna sgoriodd y drydedd i’r Seintiau gyda ergyd pwerus droed chwith.

Leo Riley (MBi Llandudno)
Am yr ail wythnos yn olynol roedd un gôl yn ddigon i ennill y gêm i Landudno, ac am yr ail wythnos yn olynol, Leo Riley oedd yr arwr ar Barc MBi Maesdu. Doedd hi ddim yn glasur o bell ffordd rhwng Llandudno a gap Cei Connah ond roedd hi’n gêm galed rhwng dau dîm sydd ar rediad da. Roedd y Nomadiaid wedi ennill eu tair gêm gynghrair ers i Andy Morrison ymuno â’r tîm hyfforddi ond daeth y rhediad i ben gyda gôl Leo Riley, ac er y gwyriad ffodus, roedd Riley wedi gwneud yn dda i greu lle i’w hun ar gyfer yr ergyd ac felly’n ennill ei le yn nhîm yr wythnos am yr ail wythnos yn olynol.

Connor Bell (Y Rhyl)
Roedd Connor Bell yn fywiog dros ben wrth i Rhyl gipio pwynt oddi cartref yn erbyn Hwlffordd ddydd Sadwrn. Sgoriodd gôl lwcus wrth i’w gic rydd daro amddiffynnwr ar y ffordd i’r rhwyd ond mae’n haeddu ei le yn y tîm am greu sawl cyfle yn ystod y gêm gyda’i draed chwim. Roedd Bell yn lond llaw ac fe fyddai wedi sgorio dwy os nad tair oni bai am ddoniau Craig ‘Hovis’ Morris yn y gol i Hwlffordd.

Adrian Cieslewicz (Y Seintiau Newydd)
Byddai Usain Bolt wedi cael trafferth marcio Cieslewicz brynhawn Sadwrn wrth i’r asgellwr wibio i fyny a lawr yr asgell chwith fel dyn gwyllt. Dangosodd Cieslewicz awch a chyflymder anhygoel ar gyfer ei ddwy gôl wrth hedfan heibio amddiffynwyr Airbus cyn cadw’i ben a gorffen yn gelfydd wrth agor ei gorff a gosod y bêl y tu fewn i’r postyn pellaf. Sgil anodd iawn pan da chi’n teithio ar gyflymder uchel ac fe wnaeth Ciss y cyfan i edrych mor hawdd.