5-y-Penwythnos

tim yr wythnos 5
Sgorio

Sgorio

Dydd Llun, 19 Hyd 2015, 15:00

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru yr wythnos.

Dave Jones: Mae Dave Jones yn cadw’i le yn y tîm ar ôl perfformiad rhagorol ar Faes Tegid nos Wener. Er i’r Drenewydd golli 1-0 yn erbyn Y Bala fe all y sgôr fod wedi bod llawer gwaeth oni bai am ddoniau Jones rhwng y pyst. Gwnaeth arbediad arbennig o foli Lee Hunt yn yr hanner cyntaf ac er i’r Robinaid fynd lawr i naw dyn yn yr ail hanner roedd Jones yn gadarn ac awdurdodol ac yn haeddu ei le yn y tîm am yr eildro.

Simon Spender: Roedd hi’n ddechrau araf i’r tymor i’r Seintiau enillodd ddim ond dwy o’u pum gêm agoriadol. Ond ers hynny mae’r cefnwr de, Simon Spender wedi dychwelyd o’i anaf ac wedi cael cryn effaith ar berfformiad y tîm. Mae’r Seintiau wedi ennill pump o’u chwe gêm gynghrair gan ildio dim ond unwaith ers i Spender ddychwelyd i’r tîm ac roedd yn ôl ar ei orau yn Stadiwm Prifysgol Bangor, yn allweddol yn nwy gôl YSN gyda’i rediadau pwrpasol lawr yr asgell dde. Roedd gan Spender 11 assist i’w enw ar ddiwedd y tymor diwethaf ac mae ei gyfraniad ymosodol o safle’r cefnwr de wedi bod yn ran annatod o lwyddiant y Seintiau yn y blynyddoedd diweddar.

Lewis Buckley: Sgoriodd Buckley gôl arbennig yn erbyn Airbus nos Wener wrth godi’r bêl yn gelfydd dros James Coates o ongl dynn. Mae Buckley wedi dangos bod na dalent yn ei droed chwith pan sgoriodd daran yn erbyn Y Rhyl fis diwethaf. Sgoriodd beniad cynnil yn erbyn Airbus yn gynharach yn y mis hefyd felly mae Buckley’n brysur brofi bod ganddo lygad dda am gôl a throed chwith y dylai’r clybiau mawr ei hofni!

Mark Jones: Mae Caerfyrddin wedi codi i’r wythfed safle ar ôl dwy fuddugoliaeth yn olynol gyda Mark Jones yn sgorio deirgwaith mewn dwy gêm. Roedd hi’n symudiad annisgwyl pan adawodd Jones Goedlan y Parc am Gaerfyrddin dros yr haf ond mae’r blaenwr i weld wedi setlo gyda’i glwb newydd ac yn mwynhau’r cyfle i gael bod yn brif ymosodwr ar ôl dau dymor dan gysgod Chris Venables. Mae wedi sgorio chwe gwaith y tymor hwn, pump o rheiny gyda’i ben o giciau gosod, yn cynnwys dwy yn erbyn Hwlffordd ddydd Sadwrn. Rhywsut mae’r ymosodwr yn cael gormod o le yn y cwrt a tra bydd hynny’n parhau mae nifer y goliau’n siwr o gynyddu.

Connor Bell: Roedd hi’n fuddugoliaeth bwysig i’r Claerwynion ar y GenQuip ddydd Sadwrn gyda Connor Bell yn rhwydo ei hat-tric cyntaf yn UG Cymru. Er bod y dair gôl wedi’w sgorio o ryw bum llath mi roedd Bell yn y lle iawn ar yr amser iawn, fel unrhyw ymosodwr gwerth ei halen, ac wedi darllen y symudiadau yn gynt na phawb i gael sicrhau ei hat-tric a chasglu triphwynt amhrisiadwy i’r Rhyl sydd bellach ddim ond pwynt y tu ôl i ddiogelwch y 10fed safle.