Croeso nôl Andy Dyer

w31andy-dyer-1
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Sadwrn, 14 Maw 2015, 21:00

Nos Wener roedd Andy Dyer wrth y llyw i Bort Talbot am y tro cyntaf ers derbyn swydd rheolwr y clwb wedi ymddiswyddiad Bernard McNally wrth i’r Gŵyr Dur deithio i Goedlan y Parc i herio Aberystwyth.

Cyfartal oedd hi ar y noson a chafodd Mike Davies gyfle i sgwrsio gyda Andy Dyer sydd â phrofiad o reoli’n y gynghrair gyda Chastell-nedd ac Afan Lido wedi’r gêm.

“Mae ganddon ni chwe gêm i baratoi at rownd gynderfynol y gemau ail-gyfle.”

“Fe gymrwn ni bob gêm fel y down nhw a dysgu am beth sydd ganddon ni, ond dwi’n sicr heno ein bod ni wedi dysgu fod pawb yn barod am yr her ym Mhort Talbot.”