Gwennan Harries yn ymuno â thîm Sgorio

Gwennan Harries
Seiriol Hughes

Seiriol Hughes

Dydd Gwener, 6 Maw 2015, 10:36

Bydd Sgorio’n torri tir newydd ddydd Sul pan fydd Gwennan Harries yn ymuno â’r tîm fel arbenigwr.

Dyma fydd y tro cyntaf i ferch ymddangos ar gêm fyw Sgorio fel arbenigwr wrth i Harries, sydd wedi ennill 56 o gapiau i Gymru, ymuno â’r tîm ar gyfer y gêm rhwng Caerfyrddin a’r Rhyl yn rownd wyth olaf Cwpan Cymru.

Mae Harries hefyd taro wedi 18 gôl i Gymru ers ennill ei chap llawn cyntaf yn erbyn Moldofa yn 2006.

Yn gyn-chwaraewr Everton a Chaerdydd, mae Harries bellach ar lyfrau Bristol Academy ond wedi’i hanafu ar hyn o bryd.

Yn ogystal â dewis enillydd Gôl y Mis ar gyfer mis Chwefror, bydd Harries hefyd yn tynnu’r enwau o’r het ar gyfer rownd gynderfynol y gwpan, ynghyd â Meinir Lewis o elusen Tenovus, sef noddwyr swyddogol Cwpan Cymru eleni.

Nicky John fydd yn llywio holl gyffro’r prynhawn o Barc Waun Dew gyda Harries a Sion Meredith, sgoriwr Caerfyrddin yn rownd derfynol y gwpan yn 1999, yn dadansoddi’r chwarae.

Bydd cyn-chwaraewr arall Caerfyrddin, Mike Davies, yn cadw cwmni i gyn-flaenwr Cymru, Malcolm Allen, yn y pwynt sylwebu, tra bydd dau gyn-reolwr Caerfyrddin, Mark Jones a Tomi Morgan, yn sylwebu’n Saesneg ar y botwm coch.

Caerfyrddin v Y Rhyl – rownd wyth olaf Cwpan Cymru yn FYW ar S4C yn rhan o arlwy Clwb ddydd Sul. Y gic gyntaf am 12.45 o’r gloch