Hanner ffordd at yr hollt

rownd 12 .1
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 22 Oct 2015, 09:32

Rhagolwg o benwythnos llawn o gemau yn UG Cymru.

Aberystwyth (3ydd) v Y Seintiau Newydd (1af)Nos Wener (19:45)
Bydd y ddau glwb sydd wedi sgorio’r nifer fwyaf o goliau yn UG Cymru y tymor hwn yn mynd benben ar Goedlan y Parc nos Wener.

YSN yw prif sgorwyr y gynghrair (23 gôl) ac yna Aberystwyth (19 gôl) sydd wedi elwa o gael y blaenwr, Jamie Reed ar fenthyg o’r Seintiau sydd wedi cyfrannu pum gôl ac wedi creu tair i Aber y tymor hwn.

Mae’r Seintiau wedi dechrau dringo i ffwrdd o’r pac ar ôl agor bwlch o bum pwynt ar frig y gynghrair gan beidio colli dim un o’u 11 gêm gynghrair hyd yma.

Dim ond pedair gôl mae’r pencampwyr wedi ei hildio’r tymor hwn (0.36 gôl y gêm) gan gadw llechen lân mewn pump o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf.

Ar ôl dechrau simsan mae Aberystwyth ar rediad cryf ac heb golli dim o’u saith gêm gynghrair ddiwethaf gan ildio dim ond ddwywaith yn eu pedair gêm ddiwethaf.

Y Rhyl (12fed) v Airbus UK (6ed)Nos Wener (19:30)
Ar ôl i hat-tric Connor Bell sicrhau dim ond ail fuddugoliaeth y tymor i’r Rhyl yn erbyn Port Talbot y penwythnos diwethaf, bellach dyw’r Claerwynion ddim ond pwynt y tu ôl i ddiogelwch y 10fed safle.

Bydd Gareth Owen yn gobeithio y bydd Bell yn parhau i rwydo gan mai dim ond 11 gôl mae’r Rhyl wedi ei sgorio mewn 11 gêm y tymor hwn.

Mae Airbus ar rediad gwael ar ôl colli tair o’u pedair gêm gynghrair ddiwethaf ac yna colli yn erbyn Dinbych yng Nghwpan Word nos Fawrth.

Bydd angen buddugoliaeth ar dîm Andy Preece os am gadw pwysau ar Y Bala sydd bedwar pwynt uwchben Airbus yn yr ail safle.

Hwlffordd (9fed) v Y Bala (2il)Dydd Sadwrn (14:30)
Mi fydd hi’n gêm galed arall i Hwlffordd ar ôl colli 3-1 yn erbyn YSN ar Neuadd y Parc yng Nghwpan Word nos Fawrth.

Mae’r Adar Gleision yn dechrau’r penwythnos driphwynt uwchben safleoedd y cwymp.

Er bod Y Bala’n ail yn y tabl mae’r goliau wedi bod yn brin ar Faes Tegid gan mai dim ond Bangor a Chei Connah (11) sydd wedi sgorio llai na’r Bala y tymor hwn (12) – cyfartaledd o 1.1 gôl y gêm.

Hanner ffordd tuag at y toriad ac mae tîm Colin Caton ddau bwynt uwchben Aberystwyth sy’n drydydd, a gyda Aber yn herio’r pencampwyr nos Wener fe all Y Bala agor y bwlch ymhellach.

MBi Llandudno (4ydd) v Caerfyrddin (8fed)Dydd Sadwrn (14:30)
Mae hi wedi bod yn ddechrau arbennig i’r tymor i MBi Llandudno sydd yn dechrau’r penwythnos yn y 4ydd safle, tu ôl i Aberystwyth ar wahaniaeth goliau’n unig.

Cyflymder, ffitrwydd ac awch i wrth-ymosod sydd wedi bod yn amlwg ym mherfformiadau tîm Alan Morgan hyd yma a dyw’r clwb heb edrych allan o’u lle yn eu tymor cyntaf yn UG Cymru.

Mae blaenwr Caerfyrddin, Mark Jones, wedi sgorio pum gôl yn eu pedair gêm ddiwethaf ond does neb wedi ildio mwy na’r Hen Aur y tymor hwn (21).

Mi fydd Caerfyrddin yn llawn hyder ar ôl ennill eu tair gêm ddiwethaf yn olynol ond dyw hogiau Aizlewood heb gael canlyniadau da ar gaeau artiffisial y tymor hwn gan golli 5-1 yn Airbus, 2-0 yn erbyn YSN a’r Drenewydd, felly efallai fydd gan Llandudno fantais ar y cae synthetic.

Y Drenewydd (5ed) v Bangor (10fed)Dydd Sadwrn (14:30)
Mae’r Drenewydd wedi rhyddhau eu asgellwr Matthew Hearsey yr wythnos yma – amseru diddorol wrth ystyried eu bod am orfod chwarae heb Jason Oswell a Sean Evans am gyfnod wedi i’r ddau gael eu hel o’r maes yn erbyn Y Bala wythnos diwethaf.

Gyda’r amddiffynwyr Shane Sutton a Gavin Cadwallader ddim ar gael chwaith oherwydd anafiadau bydd angen i Chris Hughes ofalu am ei garfan yn wyliadwrus dros yr wythnosau nesaf os am beidio gadael i’r Bala redeg i ffwrdd yn yr ail safle.

Mae Bangor wedi colli saith o’u 11 gêm agoriadol ac yn eistedd yn y 10fed safle uwchben gap Cei Connah drwy wahaniaeth goliau’n unig.

Sam Hart yw prif sgoriwr Bangor eleni gyda tair gôl o giciau gosod, felly mae angen i’r blaenwyr ddechrau tanio os yw’r Dinasyddion am osgoi tymor arall o nerfusrwydd yn yr hanner isaf.

Port Talbot (7fed) v gap Cei Connah (11eg)Dydd Sul (14:30)
Mae Port Talbot ar rediad sâl ac wedi colli eu pedair gêm ddiwethaf ym mhob cystadleuaeth.

Ar ôl colli Cortez Belle, Kaid Mohamed a Leon Jeanne yn ddiweddar mae na bryder bod y Gwŷr Dur ar lwybr serth wrth fethu a sgorio yn eu dwy gêm gynghrair ddiwethaf.

Roedd angen amser ychwanegol ar gap Cei Connah i guro Caernarfon yng Nghwpan Word nos Fawrth dan reolaeth Jay Catton sydd wrth y llyw dros-dro wedi i Allan Bickerstaff golli ei swydd.

Does neb wedi colli mwy o gemau na’r Nomadiaid y tymor hwn (7) sydd angen dechrau casglu pwyntiau’n fuan os am herio i gyrraedd y Chwech Uchaf erbyn yr hollt.

Uchafbwyntiau’r chwe gêm ar Sgorio nos Lun am 18:30.

Heddiw mewn hanes

21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â'r Vetch.