Rhagolwg: Caerfyrddin v Y Rhyl

Mark Aizlewood
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 5 Maw 2015, 15:47

Mae’r Lilisgwynion ar sodlau Caerfyrddin yn y ras am y seithfed safle yn UG Cymru i ennill lle yng ngemau ail-gyfle Cynghrair Europa – ond prynhawn Sul bydd y ddau dîm yn mynd benben yn Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru.

Dim ond pwynt sy’n gwahanu’r ddau glwb yn hanner isa’r gynghrair ond mae canlyniadau diweddar Y Rhyl yn llawer gwell na rhai Caerfyrddin.

Dechreuodd Caerfyrddin ail hanner y tymor naw pwynt yn glir yn y 7fed safle ac roedd tîm Mark Aizlewood yn ffefrynnau mawr i gyrraedd y gemau ail-gyfle.

Erbyn hyn, ar ôl dim ond pedair gêm wedi’r hollt mae’r bwlch wedi cau i ddim ond un pwynt rhwng Caerfyrddin a’r Rhyl gan fod yr Hen Aur heb ennill dim gêm gynghrair ers y toriad (cyfartal 2, colli 2).

Mae hi’n gyfnod caled i Gaerfyrddin sydd wedi ennill dim ond un o’u naw gêm gynghrair ddiwethaf.

I’r gwrthwyneb, mae Rhyl ar dân ers y toriad ac heb golli yn eu pedair gêm gynghrair ers yr hollt (ennill 3, cyfartal 1).

Ond mae diffyg goliau wedi bod yn broblem i Rhyl y tymor hwn. Does dim un clwb wedi sgorio llai na thîm Greg Strong yn UGC y tymor hwn (29 gôl mewn 26 gêm).

Y Rhyl enillodd y tro diwethaf i’r timau gwrdd (uchafbwyntiau uchod) Ashley Ruane yn penio unig gôl y gêm.

Cafodd Rob Hughes (Rhyl) a Liam Thomas (Cfin) eu hel o’r maes yn y gêm honno a bydd y ddau yn golled i’w clybiau y penwythnos yma gan eu bod wedi eu gwahardd.

Mae hi’n wyth mlynedd ers i unrhyw un o’r ddau glwb godi tlws Cwpan Cymru.

Mae’r Rhyl wedi ennill y gwpan bedair gwaith – y tro diwethaf yn 2006 ar ôl curo Bangor (2-0) yn y rownd derfynol ar y Cae Ras, Wrecsam.

Flwyddyn yn ddiweddarach a’r Hen Aur oedd pencampwyr Cwpan Cymru am y tro cyntaf yn eu hanes ar ôl curo Lido Afan (3-2) yn y rownd derfynol ar Barc Stebonheath, Llanelli.

Dyna’r unig dro i Gaerfyrddin ennill Cwpan Cymru.

Mae Caerfyrddin wedi curo Gwndy (2-4) a Caerau Trelai (0-4 way) i gyrraedd rownd yr wyth olaf, tra bod Rhyl wedi curo Goetre Utd (2-1) a Llanrhaeadr ym Mochnant (2-4) i ddod cyn belled.

Dyw’r clybiau heb orfod wynebu tîm o’r uwch gynghrair hyd yma y tymor hwn felly mae’n deg dweud mai hon fydd yr her fwyaf yn y gwpan i’r ddau glwb eleni.

Mae hi’n anodd coelio mai dyma’r tro cyntaf erioed i’r clybiau gwrdd yn holl hanes Cwpan Cymru a dwi’n siwr bydd hynny, yn ogystal â’r wobr o £12,500, yn ysgogiad ychwanegol i’r ddau dîm wrth drio sicrhau bod eu henwau yn yr het ar gyfer y rownd gyn-derfynol.

Gemau eraill rownd yr wyth olaf (Sadwrn):
Aberystwyth v Airbus UK
Bangor v Y Drenewydd
gap Cei Connah v Y Seintiau Newydd

Caerfyrddin v Y Rhyl yn FYW ar S4C, dydd Sul 8 Mawrth gyda’r gic gyntaf am 12.45