Rownd Wyth Olaf Cwpan Word

ysn-word
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mawrth, 20 Oct 2015, 07:00

Golwg sydyn ar y bedair gêm yng Nghwpan Word.

Caerfyrddin 3-1 Port Talbot
Rhagolwg:
Bydd Caerfyrddin yn llawn hyder ar ôl ennill eu dwy gêm ddiwethaf o bedair gôl i un (vs Rhyl a Hwlffordd). Mae tîm Mark Aizlewood wedi curo Llansawel (5-5 ennill ar gos) a Pontypridd (4-2 way) i gyrraedd cyn belled yn y gwpan eleni, ac felly eto i ennill rownd mewn 90 munud. Sgoriodd Luke Prosser bum gôl i Gaerfyrddin yn erbyn Llansawel yn y rownd gyntaf – dipyn o gamp! Mae’r Hen Aur wedi ennill Cwpan Word deirgwaith – dwywaith yn olynol yn 2013 a 2014.

Yn wahanol i Gaerfyrddin mae Port Talbot ar rediad sâl ac wedi colli eu tair gêm ddiwethaf gan fethu a sgorio yn eu dwy gêm ddiwethaf. Ar ôl cyrraedd y rownd gyn derfynol y tymor diwethaf (colli 2-1 vs YSN way) bydd y Gwŷr Dur yn gobeithio mynd gam ymhellach eleni. Mae Port Talbot wedi curo Ton Pentre (1-3) i gyrraedd rownd yr wyth olaf y tymor hwn.

Dinbych 2-1 Airbus UK (w.a.y)
Rhagolwg:
Mae Dinbych yn un o ddau dîm ar ôl yn y gystadleuaeth sydd ddim yn aelodau o Uwch Gynghrair Cymru. Mae cochion Dinbych yn 4ydd yng Nghynghrair Huws Gray, dim ond dau bwynt y tu ôl i Derwyddon Cefn sydd ar y brig wedi deg gêm. Ar ôl curo Y Rhyl (2-4) ac Hotspur Caergybi (0-4) yn y gwpan bydd Andy Preece yn disgwyl gêm galed a bydd angen cadw llygad ar brif sgoriwr Cynghrair Huws Gray, Kristian Pierce, sydd wedi sgorio pedair gôl mewn dwy gêm yng Nghwpan Word hyd yma.

Mae Airbus ar rediad gwael yn y gynghrair ar ôl colli tair o’u pedair gêm ddiwethaf ond mi fyddan nhw’n ffefrynnau mawr yn y gêm hon. Bu’n rhaid i Airbus guro’r Derwyddon (0-2) a Phenrhyncoch (2-0) i gyrraedd y rownd yma gyda Tony Gray a James Murphy yn sgorio gôl yr un yn y ddwy gêm honno. Airbus yw’r unig dîm sydd heb ildio gôl yn y gystadleuaeth hyd yma.


gap Cei Connah 5-3 Caernarfon (w.a.y)
Rhagolwg:
Bydd hi’n ddiddorol gweld sut siâp fydd ar gap Cei Connah ar ôl colli eu rheolwr, Allan Bickerstaff, yr wythnos yma. Fe gollodd Bickerstaff ei swydd gan fod y Nomadiaid yn safleoedd y cwymp ar ôl colli 7 o’u 11 gêm gynghrair hyd yma. Er hynny, fe all Cei Connah gyrraedd y rownd gyn derfynol heb wynebu tîm o UG Cymru gan eu bod wedi chwarae Cegidfa (0-3 way) a Phrestatyn (1-3) yn y gwpan hyd yma.

Mae’r Cofis yn dynn ar sodlau’r Derwyddon ar frig Cynghrair Huws Gray gyda dim ond pwynt yn gwahanu’r ddau glwb. Caernarfon yw’r tîm i’w wylio yn y gwpan gan eu bod nhw eisoes wedi achosi dau sioc gan guro dau dîm o’r uwch gynghrair: curo eu gelynion pennaf Bangor (0-1) a churo’r Bala (2-1) sef y tîm gyrhaeddodd y rownd derfynol y ddau dymor diwethaf yn olynol! Ond tybed os bydd hen ffefryn Bangor, Les Davies, yn talu’r pwyth yn ôl drwy gicio Caernarfon o’r gwpan?

Y Seintiau Newydd 3-1 Hwlffordd
Rhagolwg:
Ar ôl ennill y trebl y tymor diwethaf, bydd deiliad y gwpan, Y Seintiau Newydd yn disgwyl dim llai eto eleni. Mae’r Seintiau bum pwynt yn glir ar frig UG Cymru ac ymlaen i rownd wyth olaf y gwpan ar ôl chwalu Treffynnon (7-1, pum gôl i Greg Draper!). Dyw’r pencampwyr ddim ond wedi ildio un gôl yn eu chwe gêm gynghrair ddiwethaf felly mi fydd hi’n her a hanner i Hwlffordd i geisio sgorio yn Neuadd y Parc.

Roedd yr Adar Gleision ar rediad cryf o bedair gêm heb golli cyn cael eu curo 4-1 gan Gaerfyrddin dros y penwythnos. Mae tîm Wayne Jones wedi trechu Penybont (0-4) ac Aberystwyth (4-1) yn gwpan hyd yma a bydd na ddim pwysau ar yr hogiau yn erbyn YSN ac efallai gall hynny fod o fantais i Hwlffordd.