Rhagolwg: Y Bala v Y Seintiau Newydd (Rownd Derfynol Cwpan Word)

paul-fowler-word-cup-2
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 22 Jan 2015, 16:53

Y penwythnos yma cawn weld pwy fydd yn ennill tlws cynta’r tymor ym mhyramid pêl-droed Cymru wrth i’r Bala herio’r Seintiau Newydd yn rownd derfynol ‘Cwpan Word’.

Cwmni ‘theWord’ yw noddwyr Cwpan y Gynghrair am y trydydd tymor yn olynol ac fel llynedd, mae’r Bala wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Cawsom gyfle i gael sylwadau Paul Fowler o glwb Caerfyrddin sydd wedi codi’r gwpan y ddau dymor diwethaf, ac eleni mae’r clwb gollodd yn eu herbyn yn y rownd derfynol diwethaf (Y Bala) yn wynebu’r clwb gollodd yn eu herbyn y tymor blaenorol (YSN)!

Mae rownd derfynol Cwpan y Gynghrair wedi mynd i giciau o’r smotyn yn y tri tymor diwethaf ac mae’r pedair rownd derfynol diwethaf i gyd wedi mynd i amser ychwanegol.

Enillwyd y Gwpan Gynghrair gyntaf erioed yn 1993 ar giciau o’r smotyn hefyd, gyda Lido Afan yn curo Caersws.

Y Seintiau yw tîm mwyaf llwyddiannus Cwpan y Gynghrair gyda’u pum buddugoliaeth, o flaen y Barri gododd y tlws bedair gwaith yn olynol.

Mae Caerfyrddin, Caersws a Lido Afan wedi ennill y tlws deirgwaith, tra bod y Bala erioed wedi codi’r gwpan.

Ond yn waeth na hynny, dyw’r Bala erioed wedi curo’r Seintiau Newydd mewn unrhyw gystadleuaeth. Ond mae na dro cyntaf i bob dim!

Ffaith difyr! Does dim un o’r tri tîm i chwarae ym mhob tymor o’r gynghrair – Aberystwyth, Bangor a’r Drenewydd – wedi ennill Cwpan y Gynghrair!

Mae Bangor wedi ymddangos yn y rownd derfynol ar chwe achlysur ac wedi colli bob tro, yn cynnwys tair rownd derfynol ar giciau o’r smotyn.

Byddai ennill y gwpan ac ennill y wobr ariannol o £10,000 yn mynd yn bell iawn i’r Bala er mwyn cadw carfan gryf i gystadlu am yr ail safle a lle yn Ewrop am yr ail dro yn eu hanes.

Gyda’r Seintiau Newydd 11 pwynt yn glir ar frig UG Cymru mae’r clybiau eraill yn brwydro am yr ail safle sy’n sicrhau lle yng Nghynghrair Europa.

Ar ôl ennill y dwbl y tymor diwethaf mae’r Seintiau ar y trywydd cywir i fynd un ymhellach ac ennill y trebl eleni. Er holl lwyddiannau’r Seintiau yn yr Uwch Gynghrair, dydyn nhw erioed wedi ennill y trebl. A Cwpan y Gynghrair yw’r unig dlws nad ydi’r rheolwr presennol, Craig Harrison wedi ei ennill gyda’r clwb.

Mae’r trebl wedi cael ei ennill ddwywaith ers sefydlu Uwch Gynghrair Cymru – gan Y Barri yn 1996/97 a’r Rhyl yn 2003/04.

Bydd y rownd derfynol yn cael ei chwarae ar gae artiffisial Parc Latham a hon fydd y rownd derfynol gyntaf ym mhêl-droed Cymru i gael ei chynnal ar gae 3G.

Mae hynny efallai yn rhoi mantais i’r Seintiau Newydd sy’n chwarae ar gae plastig ac sydd heb golli gartref ers 24 Tachwedd 2012 – 35 o gemau’n olynol yn y gynghrair gartref heb golli.

Mae’r timau wedi cwrdd ddwywaith yn UGC y tymor hwn: YSN yn ennill 0-3 oddi cartref ac ennill 1-0 gartref. Felly dyw’r Bala heb sgorio yn y ddwy gêm yn erbyn tîm Craig Harrison y tymor hwn.

Ond mae hanes yn profi y gall unrhyw beth ddigwydd mewn rownd derfynol ac mae’n sicr o fod yn chwip o gêm brynhawn Sul rhwng dau dîm sydd yn chwarae pêl-droed deniadol.

Y Bala v Y Seintiau Newydd yn FYW ar S4C, dydd Sul 25 Ionawr gyda’r gic gyntaf am 12.45