Rhagolwg y Penwythnos: Uwch Gynghrair Cymru

Rhagolwg Sgorio rownd 11
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 15 Hyd 2015, 11:51

Rhagolwg o chwe gêm gyffrous yn UG Cymru dros y penwythnos.

Bangor v Y Seintiau NewyddNos Wener (19:45)
Deg gêm i mewn i’r tymor ac mae’r pencampwyr, Y Seintiau Newydd wedi dechrau agor bwlch ar y brig a bellach bum pwynt uwchben Y Drenewydd sy’n yr ail safle.

Dyw’r Seintiau heb golli gêm hyd yma (ennill 6, cyfartal 4) gan ildio dim ond pedair gôl mewn 10 gêm.

Eu gwrthwynebwyr nos Wener yw Bangor, sydd wedi ildio 18 gôl hyd yma – dim ond Caerfyrddin sydd wedi ildio mwy (20).

Mae Bangor wedi colli chwech o’u 10 gêm hyd yma ac yn eistedd yn y 10fed safle uwchben gap Cei Connah yn safleoedd y cwymp drwy wahaniaeth goliau’n unig.

Y Bala v Y DrenewyddNos Wener (19:45)
Gwahaniaeth goliau’n unig sydd yn gwahanu’r ddau glwb yn yr ail a’r trydydd safle hefyd.

Mae amddiffyn Y Bala wedi bod yn gadarn gan ildio dim ond pum gôl mewn 10 gêm ond mae’r blaenwyr wedi bod yn swil o flaen gôl gan sgorio dim ond 11 hyd yma (1.1 gôl y gêm).

Roedd hi’n chwip o gêm rhwng y timau bythefnos yn ôl gyda’r Bala’n brwydro nôl i ennill 2-3 ar ôl bod dwy i ddim ar ei hôl hi.

Mae’n edrych fel y bydd hi’n ras gyffrous am yr ail safle eto eleni gan mai dim ond pedwar pwynt sy’n gwahanu’r tîm sy’n 2il a’r tîm sy’n 8fed ar hyn o bryd!


Airbus UK v MBi LlandudnoNos Wener (19:30)
Dyw Airbus ddim ond pwynt tu ôl i’r Drenewydd a’r Bala ac mi fyddan nhw’n gobeithio talu’r pwyth yn ôl i MBi Llandudno a gurodd tîm Andy Preece yn gynharach yn y tymor diolch i beniad Lewis Buckley (1-0).

Sgoriodd Tony Gray ddwy gôl arall yn erbyn Port Talbot y penwythnos diwethaf a bellach mae gan prif-sgoriwr y gynghrair gyfanswm o naw o goliau mewn deg gêm gynghrair hyd yma y tymor hwn.

Gray sydd wedi sgorio hanner goliau Airbus y tymor hwn (9/18) a dim ond YSN sydd wedi rhwydo mwy na Hogiau’r Maes Awyr.

Mae MBi Llandudno yn y 6ed safle, dim ond pwynt tu ôl i Airbus UK a mae tîm Alan Morgan wedi profi nad ydyn nhw’n ofni unrhyw glwb eleni wrth gasglu pwyntiau yn erbyn Y Seintiau Newydd, Y Bala, Aberystwyth ac Airbus yn barod y tymor hwn.

Caerfyrddin v HwlfforddNos Wener (19:30)
Mae hon yn gêm ‘chwe-phwyntar’ arall gan mai dau bwynt sy’n gwahanu’r ddau glwb yn hanner isa’r gynghrair.

Dyw Caerfyrddin heb sgorio yn hanner eu gemau cynghrair hyd yma gan ildio 20 gôl – y nifer fwyaf o holl dimau’r gynghrair.

Dim ond dwy gôl mae’r Hen Aur wedi ei sgorio gartref ond fe rwydon nhw bedair yn eu buddugoliaeth yn erbyn Y Rhyl Sadwrn diwethaf fydd o bosib wedi codi eu hyder o flaen y pyst.

Bydd Hwlffordd hefyd yn llawn hyder ar ôl ennill eu dwy gêm ddiwethaf ac ar rediad o bedair gêm heb golli ym mhob cystadleuaeth.

gap Cei Connah v AberystwythDydd Sadwrn (14:30)
Mae hi wedi bod yn ddechrau siomedig i dîm Alan Bickerstaff sydd yn dechrau’r penwythnos yn safleoedd y cwymp.

Ar ôl gwario dipyn dros yr haf roedd sawl wedi rhagweld mai’r Nomadiaid oedd y tîm i’w wylio eleni ond ar ôl colli chwech o’u deg gêm agoriadol mae’n edrych fel y bydd gap Cei Connah yn brwydro i osgoi’r cwymp.

Ond gyda’r gynghrair mor dynn fe all cwpl o ganlyniadau positif newid pethau’n gyflym dros ben.

Ar ôl dechrau simsan mae Aberystwyth ar rediad cryf ac heb golli dim o’u chwe gêm gynghrair ddiwethaf gan gadw llechen lân yn eu dwy gêm ddiwethaf.

Port Talbot v Y RhylDydd Sadwrn (14:30)
Mae’n edrych yn ddu ar y Claerwynion sydd ar waelod tabl UG Cymru ar ôl dim ond un buddugoliaeth o’u deg gêm hyd yma.

Does neb wedi sgorio llai na’r Rhyl y tymor hwn (8) sydd bedwar pwynt tu ôl i Fangor yn niogelwch y 10fed safle ar ôl casglu un pwynt o’u chwe gêm diwethaf.

Roedd y Gwŷr Dur wedi cael dechrau cryf i’r tymor gan golli dim ond un o’u chwe gêm agoriadol, ond mae Port Talbot lawr i’r hanner isaf ar ôl colli tair o’u pedair gêm ddiwethaf yn UG Cymru.

Mae tîm Andy Dyer wedi colli’r profiadol Cortez Belle a Kaid Mohamed yr wythnos yma felly bydd hi’n ddifyr gweld sut bydd Port Talbot yn delio ar ôl ffarwelio â’r ddau chwaraewr dylanwadol.

Uchafbwyntiau’r chwe gêm ar Sgorio nos Lun am 18:30.