Rhagolwg: Y Seintiau Newydd v Airbus UK

2015-16 CHAMPIONS LEAGUE: TNS v B36 TORSHAVN 7.7.2015
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Iau, 26 Tach 2015, 15:48

Mi fydd camerau Sgorio yn fyw o gartref y pencampwyr, Y Seintiau Newydd brynhawn Sadwrn wrth iddyn nhw herio Airbus UK yn Neuadd y Parc.

Hanner ffordd drwy’r tymor ac mae’r Seintiau’n dechrau’r penwythnos 11 pwynt yn glir ar frig UG Cymru, ar y trywydd cywir i ennill eu 10fed pencampwriaeth gan ddod yn bencampwyr Cymru am y pumed tymor yn olynol.

Dyw’r Seintiau heb golli gêm y tymor hwn gan gyrraedd rownd derfynol Cwpan Word am yr ail dymor yn olynol.

Airbus yw’r tîm diwethaf i guro’r Seintiau mewn cystadleuaeth ddomestig nôl ym mis Ebrill (1-0) ond dyw’r Seintiau heb golli dim un o’u 21 gêm ddomestig ers hynny (ennill 15, cyfartal 6).

Gêm gyfartal oedd hi rhwng y ddau dîm yn gynharach yn y tymor (1-1) gyda Tony Gray yn sgorio gôl hwyr i Airbus wedi i Michael Wilde roi’r Seintiau ar y blaen yn yr hanner cyntaf.

Felly, mae’r Seintiau wedi methu curo Airbus yn y ddwy gêm ddiwethaf rhwng y clybiau ac mi fydd Craig Harrison eisiau dod â’r rhediad hwnnw i ben ddydd Sadwrn.

Ond mae gan Airbus brif sgoriwr y gynghrair yn eu carfan ac mi fydd Tony Gray yn gobeithio ychwanegu at yr 11 gôl gynghrair y mae wedi ei sgorio’n barod y tymor hwn.

Dyw Airbus erioed wedi ennill ar Neuadd y Parc felly tybed os gall Gray ysbrydoli Hogiau’r Maes Awyr a codi’r cwmwl hwnnw dros ben Andy Preece.

Y Seintiau Newydd v Airbus UK yn FYW ar S4C, ddydd Sadwrn 28 Tachwedd, gyda’r gic gyntaf am 5.15pm

Gemau Eraill:
Nos Wener:
Aberystwyth v Caerfyrddin
Bangor v Y Bala

Dydd Sadwrn:
Hwlffordd v Y Rhyl
MBi Llandudno v gap Cei Connah
Y Drenewydd v Port Talbot