Y Seintiau yn selio’r tlws

YSN CYWIR
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Sadwrn, 14 Maw 2015, 22:46

Llongyfarchiadau i’r Seintiau Newydd am ennill pencampwriaeth Uwch Gynghrair Cymru am y nawfed tro yn eu hanes.

Y Seintiau sy’n dal y record am y nifer fwyaf o bencampwriaethau UG Cymru a dyma eu pedwaredd pencampwriaeth yn olynol.

Doedd YSN ddim ond angen pwynt gartref yn erbyn Y Bala brynhawn Sadwrn ond fe lwyddon nhw i selio’r bencampwriaeth mewn steil gan ennill 3-0 gartref ar Neuadd y Parc, lle dyw’r tîm heb golli ers Tachwedd 2012.

Mae’r clwb wedi sicrhau’r dwbl, ond nawr yn anelu am y trebl – camp nad ydyw’r clwb erioed wedi ei wneud o’r blaen.

Dyw’r Seintiau heb golli mewn unrhyw gystadlaeueth hyd yma y tymor hwn. Yn 1997/98 fe lwyddodd Y Barri i fynd drwy’r tymor heb golli’n y gynghrair ond fe gollon nhw yn rownd gynderfynol Cwpan Cymru yn erbyn Cei Connah y tymor hwnnw.

Gall YSN fod y tîm cyntaf erioed i lwyddo i fynd drwy dymor cyfan Uwch Gynghrair Cymru heb golli gêm mewn unrhyw gystadleuaeth – record arall yn barod i’w thorri gan hogiau Harrison.