5-y-penwythnos

5 pen
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Llun, 24 Oct 2016, 19:53

Sgorio sydd yn dewis tim 5-bob-ochr Uwch Gynghrair Cymru yr wythnos.

Lee Idzi – (Caerfyrddin)
Golwr yr Hen Aur yn parhau a’r perfformiadau arwrol rhwng y pyst wrth iddo helpu Gaerfyrddin i sicrhau pwynt oddi cartref yn erbyn Airbus.

Llwyddodd Idzi i arbed sawl bygythiad at ei gôl; cafodd law ar ergyd James Murphy – cafodd ei wyro i gornel uchaf y gôl – cyn arbed siot nerthol Ashley Williams.

Cafodd Menagh gyfle i ddyblu’r fantais i’r tîm cartref, yr ymosodwr yn carlamu heibio amddiffyn Caerfyrddin cyn wynebu Idzi mewn sefyllfa un v un, ond i’r golwr arbed yn isel i’w chwith gan gadw’r Hen Aur yn y gêm.

Gary Roberts – (Bangor)
Roedd Amddiffynwr a chapten Bangor yn ganolog i fuddugoliaeth y Dinasyddion yn erbyn Y Rhyl o flaen camerau Sgorio brynhawn Sadwrn.

Roedd ei weledigaeth ar y bêl a’i allu i greu peryg o groesiadau yn fygythiad i amddiffyn Y Rhyl drwy’r prynhawn. Creuodd ddwy gôl, un ar ei droed chwith wrth ddarganfod blaenwr Bangor, Daniel Nardiello yn rhydd yn y cwrt cosbi cyn i’r ymosodwr gladdu’r bêl i gefn y rhwyd.

Cafodd ddylanwad ar y gôl fuddugol hefyd, croesiad hir i’r postyn pellaf yn cyrraedd Henry Jones – yntau’n penio’r Dinasyddion ar y blaen.

Rodrigo Branco – (Bangor)
Y Brasiliad yn plesio ffyddloniaid Nantporth dydd Sadwrn; ei symudiadau slic, triciau campus a llygaid am y gôl yn cadw’r dorf ar flaen eu seddi. Llwyddodd i sgorio ei ail gôl yng nglas y Dinasyddion yn erbyn Y Rhyl prynhawn Sadwrn, ei ail o fewn wythnos gan iddo sgorio yn erbyn gap Cei Connah ar y Sul blaenorol.

Mike Hayes – (Y Bala)
Pedair gôl mewn pedair gêm i Mike Hayes, gydag ymosodwr Y Bala yn rhwydo dwywaith i dîm Colin Caton ar Y Graig nos Wener. Mae Hayes bellach wedi rhwydo chwech yn Uwch Gynghrair Cymru y tymor hwn.

Ashley Ruane – (Derwyddon Cefn)
Roedd Ruane yn allweddol i adfywiad Derwyddon Cefn nos Wener gan greu dwy gôl a sgorio un wrth i dîm Huw Griffiths sicrhau pwynt allweddol yn erbyn Y Bala.

Ar ôl syrthio ar ei hol hi o 2-4, llwyddodd y Derwyddon i rwydo dwy gôl hwyr mewn gêm gyffrous ar gae 3g synthetig newydd Y Graig.