5-y-penwythnos

5 y pen

Sgorio sydd yn dewis tîm 5-bob-ochr wedi penwythnos Cwpan Cymru.

Paul Harrison (Y Seintiau Newydd)
Mae’r Seintiau ymlaen i’r bedwaredd rownd ar ôl curo’r Drenewydd 3-0 ym Mharc Latham. Roedd rhaid i gapten y deiliaid fod yn effro rhwng y pyst i wneud ambell arbediad yn cynnwys arbediad-dwbl yn gynnar yn y gêm o gic rydd Jamie Price. Mae’r Seintiau wedi ennill eu 22 gêm ym mhob cystadleuaeth y tymor yma, ac fel unrhyw dîm llwyddiannus mae’r golwr yn holl-bwysig, yn gosod sylfaen cadarn ac yn arwain o’r cefn. Bydd YSN yn herio Llanelli yn y 4edd rownd ar benwythnos olaf mis Ionawr.

Kris Leek (Goetre)
Heb os nac oni bai fe gafodd ‘Gôl y Penwythnos’ ei sgorio ar Barc Maesdu gan gapten Goetre, Kris Leek. Ychydig eiliadau wedi i Lewis Buckley daro’r postyn i Landudno un pen i’r cae fe gasglodd Leek y bêl yn hanner ei hun, gweld golwr Llandudno, Dave Roberts oddi ar ei linell a llwyddo i wneud be wnaeth Buckley ychydig fisoedd yn ôl, sef lobio’r gôl-geidwad o’r cylch canol. Gôl arbennig gan Kris Leek lwyddodd i ysbrydoli ei dîm i achosi sioc yn erbyn Llandudno a camu mlaen i’r rownd nesaf i wynebu Ton Pentre neu Bangor.

Marcus Griffiths (Pen-y-bont)
Roedd na sioc ym Mharc Bryntirion hefyd wrth i Ben-y-bont yrru Airbus allan o’r gystadleuaeth yn ddi-drafferth. 4-1 oedd y sgôr terfynol i dîm Rhys Griffiths a Marcus Griffiths rwydodd dwy o goliau’r tîm cartref i sicrhau taith i’r Bala yn y bedwaredd rownd. Cyrhaeddodd Airbus y rownd derfynol y tymor diwethaf felly dylai Pen-y-bont fod yn hynod o falch o ennill yr ornest yn erbyn y tîm o’r uwch gynghrair.

Jamie Breese (Caernarfon)
Sicrhaodd y Cofis eu lle yn y bedwaredd rownd gyda buddugoliaeth 3-1 yn erbyn Caerfyrddin brynhawn Sadwrn. Roedd gan Jamie Breese ran i’w chwarae ym mhob un o dair gôl Caernarfon, yn sgorio dwy a chreu un i drechu’r tîm o’r uwch gynghrair. Bydd y Caneris yn edrych ymlaen at yr her yn erbyn Y Rhyl yn y rownd nesaf o’r gwpan.

Les Davies (gap Cei Connah)
Les Davies oedd yr arwr yng Nglannau Dyfrdwy brynhawn Sadwrn yn cwblhau hat-tric yn yr eiliadau olaf mewn diweddglo rhyfeddol yn gêm rhwng gap Cei Connah a Goetre Utd. Roedd Davies wedi taro unwaith ar ddechrau’r ail hanner ond roedd Cei Connah yn colli 2-1 ac i lawr i ddeg dyn wedi 90 munud. Roedd Davies, sydd wedi codi Cwpan Cymru deirgwaith gyda Bangor, yn benderfynol nad oedd Cei Connah am fynd allan yn y 3edd rownd, ac fe beniodd y tîm cartref yn gyfartal wedi 91 o funudau. Gyda’r gêm ar fin dod i ben, ac amser ychwanegol yn edrych yn debygol, cododd Davies unwaith yn rhagor i gwblhau ei hat-tric gyda peniad pwerus i ennill y gêm wedi 94 munud.