Bangor yn diswyddo Powell

Neville Powell
Sgorio

Sgorio

Dydd Llun, 25 Gor 2016, 12:26

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi diswyddo’r rheolwr, Neville Powell, llai na thair wythnos cyn dechrau tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru.

Mewn datganiad ddydd Llun, dywedodd y clwb fod Powell, oedd wedi bod wrth y llyw â’r Dinasyddion ers fis Mai 2007, wedi ei “ryddhau o’i ddyletswyddau gyda’r clwb.”

Bydd olynydd i Powell yn cael ei gyhoeddi cyn gynted â phosib wrth i’r clwb “geisio sicrhau sefydlogrwydd … yn dilyn cyfnod anodd wrth baratoi ar gyfer y tymor newydd.”

Llwyddodd Powell i ennill Uwch Gynghrair Cymru gyda Bangor yn 2010-11 yn ogystal ag arwain y clwb ar rediad hynod o 22 gêm heb golli gêm yng Nghwpan Cymru welodd Bangor yn ennill Cwpan Cymru yn 2007-08, 2008-09 a 2009-10 a chyrraedd rownd derfynol 2010-11.

Cafodd ei enwebu’n Reolwr y Flwyddyn yn 2009-10 a 2010-11 ond mae’r clwb wedi dioddef cyfnod hesp ers gorffen yn ail i’r Seintiau Newydd yn 2011-12 ac wedi methu sicrhau pêl-droed Ewropeaidd am y ddau dymor diwethaf.

Mae Powell, gafodd ei urddo i Oriel Anfarwolion Uwch Gynghrair Cymru yn 2013 wedi bod yn gysylltiedig â’r gynghrair ers y tymor cyntaf ym 1992.