Camerâu Sgorio yn Aberystwyth wrth i’r ras am chwech uchaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet gyrraedd ei huchafbwynt

aber v dre
Sgorio

Sgorio

Dydd Llun, 11 Ion 2016, 15:27

Gyda’r ras am safle yn chwech uchaf Uwch Gynghrair Cymru Dafabet yn cyrraedd ei huchafbwynt ddydd Sadwrn (16 Ionawr), mae Sgorio wedi dewis y gêm fawr rhwng Aberystwyth a’r Drenewydd fel eu gêm fyw.

Wrth i gyfnod cyntaf y tymor gyrraedd ei ddiweddglo’r penwythnos hwn, fe fydd pob tîm yn chwarae’r un pryd, am 5.15pm brynhawn dydd Sadwrn, i gadarnhau pa dimoedd fydd yn gorffen chwe safle uchaf ac isaf y gynghrair weddill y tymor.

Bydd camerâu Sgorio yn dilyn yr holl gyffro o Goedlan y Parc, wrth i’r Drenewydd, sydd yn chweched ar hyn o bryd, herio’r tîm cartref, Aberystwyth, sydd dri phwynt tu ôl iddyn nhw yn yr wythfed safle.

Gyda phum tîm gwahanol o fewn cyrraedd y chwech uchaf gydag un gêm yn weddill, bydd tîm Sgorio yn dod â’r diweddaraf i’r gwylwyr o’r holl gemau.
Dywedodd cyflwynydd Sgorio, Dylan Ebenezer, “Beth bynnag mae pobl yn ei ddweud am strwythur y gynghrair, mae’r ddrama yma’n wych. Mae ‘na bum tîm sydd dal ddim yn gwybod ym mha ran o’r gynghrair y bydden nhw weddill y tymor tan ddiwedd gemau’r cyfnod cyntaf.

“Mae Aberystwyth yn dîm od – maen nhw’n gallu ennill y gemau mawr fel hyn, ond maen nhw wedi bod mor anghyson yn ddiweddar. Fe allen nhw ennill y gêm hon, ond a fydd hynny’n ddigon iddyn nhw sicrhau eu lle yn y chwech uchaf?

“Mae’r Drenewydd wedi cael tymor da, ac wedi bod yn wych ers chwarae yn Ewrop dros yr haf. Mae hon yn bendant yn gêm enfawr i’r ddau dîm.”

Sgorio: Aberystwyth v Y Drenewydd
Dydd Sadwrn, 16 Ionawr, 4.45pm
Sylwebaeth ac is-deitlau Saesneg ar gael
Gwefan: s4c.cymru