Cyfnod caled i’r Elyrch

Football – FA Premier League – Everton FC v Swansea City FC
Rhys Llwyd

Rhys Llwyd

Dydd Mercher, 10 Chw 2016, 12:17

Ers ennill dyrchafiad i Uwch Gynghrair Lloegr yn haf 2011 mae clwb pêl-droed Abertawe wedi mynd o nerth i nerth, ond mae dyfodol yr Elyrch yn yr uwch gynghrair yn ansicr gyda’r clwb yn eistedd yn beryglus o agos i safleoedd y cwymp.

Yn eu pumed tymor yng nghynghrair caletaf Prydain mae Abertawe yn eu safle gwaethaf wedi 25 gêm, yn 16eg yn y tabl, dim ond pedwar pwynt uwchben safleoedd y cwymp.

Y tymor diwethaf oedd tymor gorau Abertawe yn UG Lloegr gyda’r clwb yn gorffen yn yr 8fed safle, felly beth sydd wedi mynd o’i le eleni?

Mae’r data isod yn dangos ble roedd Abertawe yn y tabl ar yr adeg yma yn y pedwar tymor diwethaf yn UG Lloegr o’i gymharu â’u safle gorffenedig yn y gynghrair.

Tymor UG Lloegr Safle wedi 25 gêm Pwyntiau wedi 25 gêm Safle gorffenedig Pwyntiau gorffenedig
2011/12 11eg 30pt 11eg 47pt
2012/13 8fed 34pt 9fed 46pt
2013/14 10fed 27pt 12fed 42pt
2014/15 9fed 34pt 8fed 56pt
2015/16 16eg 27pt ?? ??

Un peth sy’n gyffredin ym mhob un o’r tymhorau yw bod y clwb wedi gorffen o fewn dau safle i ble oedden nhw yn y tabl wedi 25 gêm, felly os y glyna nhw at y patrwm hwnnw, fe all yr Elyrch syrthio i’r 18fed safle, gan hefyd syrthio i’r Bencampwriaeth.

Ond mae hi yn dymor llawn sypreisus, ac yn syndod, mae gan Abertawe yr un nifer o bwyntiau eleni ac oedd ganddyn nhw yr adeg yma yn 2013/14 (27pt) gyda hynny’n ddigon i roi’r clwb yn hanner ucha’r gynghrair bryd hynny.

Mae hi wedi bod yn dymor trafferthus oddi ar y cae hefyd, gyda Garry Monk yn colli ei swydd fel rheolwr y clwb wedi 15 gêm o’r tymor pan oedd Abertawe yn y 15fed safle gyda dim ond 14 pwynt.

Deg o gemau cynghrair yn ddiweddarach ac mae’r Elyrch wedi llithro un safle eto, gan ennill dim ond 12 pwynt o’r 30 oedd yn bosib.

Ond efallai bod y llanw’n troi, gan bod y clwb ar rediad o bedair gêm heb golli ers penodi’r Eidalwr, Francesco Guidolin fel eu prif hyfforddwr.

Mae na gemau caled ar y gweill i Abertawe sydd yn wynebu Southampton (h), Tottenham (a) ac Arsenal (a) yn yr wythnosau nesaf.

Ond wedi’r gemau caled rheiny, mae’r rhediad pwysig yn dechrau, gyda’r ‘six-pointers’ go iawn yn ein harwain o ddechrau mis Mawrth i ganol Ebrill wrth i’r Elyrch wynebu Norwich (h), Bournemouth (a), Aston Villa (h), Stoke (a), Chelsea (h) a Newcastle (a) yn y frwydr i osgoi’r cwymp.

Mae Abertawe’n gorffen y tymor gyda gemau caled yn erbyn Caerlŷr (a), Lerpwl (h), West Ham (a) a Man City (h) ac felly mi fydd hi’n hanfodol i gasglu digon o bwyntiau cyn y bedair gêm olaf fel bod bwlch digonol rhwng y Swans a’r tri isaf erbyn hynny.

Mae pob gêm yn bwysig felly, a’r nesaf gartref yn erbyn Southampton brynhawn Sadwrn a tybed os gall yr Elyrch ddechrau hedfan yn glir o ddyfnderoedd y tabl, yntau suddo i drafferthion pellach ger gwaelod UG Lloegr.