Cymru 1-1 Serbia

Football – 2018 FIFA World Cup Russia – Qualifying Group D – Wales v Serbia
Sion Richards

Sion Richards

Dydd Sadwrn, 12 Nov 2016, 22:08

Siom i Gymru wrth i Mitrović rwydo yn hwyr i unioni’r sgôr ag achub pwynt i Serbia. Cymru yn aros yn y trydedd safle yn grwp D ac y nawr 4 pwynt tu ôl i’r Weriniaeth Iwerddon sydd ar frig y grwp. Uchafbwyntiau am 10:30 ar S4C.

Rhwydodd Gareth Bale ar ôl hanner awr o chwarae i Gymru ond i Mitrović achub pwynt hwyr i’r ymwelwyr.

Mae Cymru yn parhau yn y trydedd safle, 4 pwynt tu ôl i’r Weriniaeth Iwerddon sydd ar frig grwp D gyda 10 pwynt.

Er nad yw Cymru wedi colli gêm hyd yn hyn yn gemau rhagbrofol Cwpan y Byd, mi fydd Chris Coleman yn siomedig ar ôl colli pwyntiau yn eu dwy gêm cartref diwethaf.

Mi fydd Cymru yn teithio i Ddulyn i wynebu’r Weriniaeth Iwerddon, sydd ar frig Grwp D yn eu gêm nesaf ar 24/03/2017.

Cymru 1-1 Serbia
Ar ôl methu’r tair gêm agoriadol yn grwp D roedd Aaron Ramsey yn dychwelyd i’r XI i ddechrau i Gymru. Roedd Joe Allen hefyd yn dychwelyd i’r tîm ar ôl methu’r 1-1 v Georgia ym mis Hydref.

Dechreuodd y gêm yn dda, gyda’r gêm yn llifo o naill ochr y cae i’r llall. Llwyddodd Serbia i daro’r targed yn fuan wrth i Tadić benio tua’r gôl ond I Neil Taylor clirio oddi ar ei linell gôl i achub Cymru.

Wedi hanner awr o chwarae sgoriodd Gareth Bale gôl agoriadol y gêm. Hal Robson-Kanu yn adennill y meddiant yn dda ac yn creu y cyfle i Bale saethu o ochr y cwrt cosbi yn isel ac yn gryf heibio golwg Serbia, Stojkovic.

Hon oedd gôl rhif 26 i Gareth Bale dros ei wlad, ac dim ond tair gôl sydd ei angen arno i dorri record Ian Rush o 28 goliau dros Cymru.

Cafodd Serbia gyfle da i unioni’r sgôr cyn yr egwyl, Matić yn ergydio o du allan i’r cwrt cosbi ond i Hennessey arbed yn dda i gadw Cymru ar y blaen ar yr egwyl.

Wedi’r egwyl cafodd Bale gyfle euraidd arall i rwydo ar ôl ennill cic rydd, ond Stojkovic arbed yn isel i gadw’r ymwelwyr yn y gêm.

Aeth Serbia ymlaen i rheoli’r meddiant am gyfnod yn fuan yn yr ail hanner gan daflu croesiadau i mewn i gwrt cosbi Cymru, ond i’r amddiffyn ddelio’n dda dan y pwysau.

Llwyddodd Serbia i sgorio gyda 5 munud yn weddill o’r gêm. Mitrović yn penio, y bêl yn tarro’r postyn ac i mewn heibio Hennessey yn y gôl i Gymru.

Daeth y gôl i unioni’r sgôr eiliadau ar ôl i Gareth Bale daro’r postyn ochr arall i’r cae, cyn i’r Serbiaid wrth-ymosod a sgorio, gan dorri calon y Cymry.

Er fod Cymru yn ddi-golli ar ôl pedair gêm yn grwp D, mi fydd Coleman a’r cefnogwyr yn siomedig ar ôl pigo dim ond pedair pwynt – ac gan chwarae tri o’r pedair gêm yn Stadiwm Dinas Caerdydd – yn gemaur rhagbrofol Cwpan y Byd 2018.

Mi fydd Cymru yn herio’r Weriniaeth Iwerddon yn eu gêm nesaf yn grwp D, gyda tîm Martin O’Neill pedair pwynt o flaen Cymru ar frig grwp D.

Heddiw mewn hanes

21 Medi

Ar y diwrnod yma ym 1966 chwaraeodd Abertawe y gêm Ewropeaidd cyntaf ar eu tomen eu hunain wrh i Slavia Sofia ymweld â'r Vetch.